ProOne Group ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 มอบอาหารกล่องให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม

ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โปรวันกรุ๊ปได้นำอาหารกล่องไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลบุษราคัมมีผู้ป่วยทั้งหมด 4,000 เตียง โดยมีบุคลากรการแพทย์จากต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ที่ไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 รุนแรง เข้ามาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลรักษาประชาชน โปรวันกรุ๊ปขอเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกท่าน เราจะร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน