EN  |  TH

เคล็ดลับการทำงาน / ข่าวสารและกิจกรรม

5 วิธีดีต่อใจ To-Do-List เยอะแค่ไหนก็เสร็จได้แบบไม่น่าเชื่อ

To-Do-List ก็คือ การจดงานที่เราต้องทำให้เสร็จลงไปที่ไหนสักที่..

0 comment

10 พฤติกรรมที่มักพลาดเวลาเขียนอีเมล์ทำงาน

การใช้อีเมล์ในปัจจุบันนับเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ซึ่งด้วยเนื้องานที่มากขึ้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าตนเองมีข้อผิดพลาดในการใช้อีเมล์มากกว่าเดิม จะดีกว่าหรือไม่หากคุณพัฒนาการทำงานพร้อม..

0 comment
โปรวันกรุ๊ป มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)
0 comment

โปรวันกรุ๊ป มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

โปรวันกรุ๊ป มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) ซึ่งเป็นสถาบันธนาคารของรัฐที่มีความมั่นคงและมีความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนเกี่ยวกับการจัดให้มีอาคารและหรือที่ดิน การร่วมมือครั้งนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานโปรวันกรุ๊ปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสิทธิพิเศษที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบให้ คุณวาริน พิริปุญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโปรวันกรุ๊ป  เล็งเห็นถึงความความสุขของพนักงานที่ต้องการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ครั้งนี้จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น โปรวันกรุ๊ปเชื่อในแนวคิดที่ว่าหากพนักงานมีความสุข พวกเค้าก็จะส่งต่อความสุขนี้ไปยังลูกค้าในรูปแบบของงานที่มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของโปรวันกรุ๊ป การร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้โปรวันกรุ๊ปมั่นใจว่าเรามีโครงการที่สอดคล้องกับการสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงาน..

Read More

บริการของโปรวัน

บริการ IT Outsource

 เราคือผู้ให้บริการด้าน IT Outsource ในระดับมาตรฐานสากล โปรวัน มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคลากรด้าน IT..

0 comment

บริการ IT Helpdesk

IT Helpdesk บริการดูแลแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์แบบรายเดือน ราคาเริ่มต้นเพียง 3,000..

0 comment

บริการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Outsourcing Service) เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการ..

0 comment

บริการดูแลพนักงานต่างชาติ ทำงาน work permit

การทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย การทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย ชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานหรือ work permit..

0 comment

บริการธุรการบุคคลและจัดทำเงินเดือน

HR AND PAYROLL ADMINISTRATION บริการงานธุรการบุคคลและจัดทำเงินเดือน  ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาในการบริหารจัดการด้านงานเอกสารและงานธุรการต่างๆ ..

0 comment

บริการสรรหาพนักงาน

Recruitment Process Outsourcing บริการสรรหาพนักงาน บริการสรรหาบุคลากรตามความต้องการ   ช่วยลดขั้นตอนในการคัดกรองผู้สมัคร..

0 comment