EN  |  TH

บริการของโปรวัน

บริการ IT Outsource

 เราคือผู้ให้บริการด้าน IT Outsource ในระดับมาตรฐานสากล โปรวัน มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคลากรด้าน IT..

0 comment

บริการ IT Helpdesk

IT Helpdesk บริการดูแลแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์แบบรายเดือน ราคาเริ่มต้นเพียง 3,000..

0 comment

บริการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Outsourcing Service) เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการ..

0 comment

บริการดูแลพนักงานต่างชาติ ทำงาน work permit

การทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย การทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย ชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานหรือ work permit..

0 comment

บริการธุรการบุคคลและจัดทำเงินเดือน

HR AND PAYROLL ADMINISTRATION บริการงานธุรการบุคคลและจัดทำเงินเดือน  ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาในการบริหารจัดการด้านงานเอกสารและงานธุรการต่างๆ ..

0 comment

บริการสรรหาพนักงาน

Recruitment Process Outsourcing บริการสรรหาพนักงาน บริการสรรหาบุคลากรตามความต้องการ   ช่วยลดขั้นตอนในการคัดกรองผู้สมัคร..

0 comment

เคล็ดลับการทำงาน / ข่าวสารและกิจกรรม

5 วิธีดีต่อใจ To-Do-List เยอะแค่ไหนก็เสร็จได้แบบไม่น่าเชื่อ

To-Do-List ก็คือ การจดงานที่เราต้องทำให้เสร็จลงไปที่ไหนสักที่..

0 comment

เทคนิค Elevator Pitch พูดให้ได้…

ทักษะการนำเสนอด้วยการใช้เทคนิคการพูดเพื่อพัฒนาตัวเองนับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิค Elevator..

0 comment
โปรวันกรุ๊ป ชวนพนักงาน บรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชุมชนสวนผัก
0 comment

โปรวันกรุ๊ป ชวนพนักงาน บรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชุมชนสวนผัก

“ โปรวันกรุ๊ป ” ชวนพนักงาน บรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชุมชนสวนผัก . เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โปรวันกรุ๊ป ได้นำอาหารจำนวนหนึ่ง..

Read More