กว่า 30 ปีที่เราได้รับความไว้วางใจให้บริการด้าน HR Services แก่บริษัทชั้นนำ

โปรเฟสชันแนลวันได้รับความไว้วางใจให้บริการด้านเอาท์ซอร์สงานบุคคลแก่บริษัทชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เราได้รับการยกย่องจากนิตยสารในอุตสาหกรรมการบริหารงานบุคคลให้เป็นหนึ่งใน Top 10 ของผู้ให้บริการด้าน HR ที่ดีที่สุดใน APAC ปี 2021

กว่า 30 ปีที่เราได้รับความไว้วางใจให้บริการด้าน HR Services จาก
บริษัทชั้นนำ

โปรเฟสชันแนลวันได้รับความไว้วางใจให้บริการด้านเอาท์ซอร์สงานบุคคลจากบริษัทชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เราได้รับการยกย่องจากนิตยสารในอุตสาหกรรมการบริหารงานบุคคลให้เป็นหนึ่งใน Top 10 ของผู้ให้บริการด้าน HR ที่ดีที่สุดใน APAC ปี 2021

การคัดสรรและบริหารบุคคลในกลุ่มงาน Tech และ IT คือความเชี่ยวชาญของโปรเฟสชันแนลวัน

โปรเฟสชันแนลวันดำเนินธุรกิจ HR Outsourcing มากว่า 30 ปี โซลูชันด้านการบริหารบุคคลทั้งแบบ HR Outsourcing และ IT Outsourcing ซึ่งทั้งสองบริการมีความคล้ายคลึงกันคือมีบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแต่ต่างกันในรายละเอียด Workforce solution ที่มีความยืดหยุ่นนี้ทำให้โปรเฟสชันแนลวันได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Manage HR Magazine ให้เป็นหนึ่งใน Top 10 ของผู้ให้บริการ HR Outsourcing ที่ดีที่สุดใน APAC 2021 (สำหรับงานบริการ IT Outsource ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดได้จากบริษัท โปรวันไอที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา) โปรเฟสชันแนลวันทำงานเกี่ยวข้องกับโครงการไอทีมาโดยตลอด จึงทำให้เราเข้าใจความเร่งรีบของโปรเจคที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ IT เฉพาะด้าน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกบุคลากรไอทีชาวไทย หรือการนำบุคลากรต่างชาติระดับฝืมือ/ชำนาญการเข้ามาทำงานในประเทศไทย จึงเป็นบริการที่เราช่วยลูกค้าให้ดำเนินโครงการได้อย่างสำเร็จลุล่วงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การคัดสรรและบริหารบุคคลในกลุ่มงาน Tech และ IT คือความเชี่ยวชาญของโปรเฟสชันแนลวัน

ที่ดำเนินธุรกิจ HR Outsourcing มากว่า 30 ปี โซลูชันด้านการบริหารบุคคลทั้งแบบ HR Outsource และ IT Outsource ทั้งสองบริการมีความคล้ายคลึงกันคือมีบุคคลากรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ โซลูชันในการจัดการบุคคลากรที่มีความยืดหยุ่นนี้ทำให้โปรเฟสชันแนลวันได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Manage HR Magazine ให้เป็นหนึ่งใน Top 10 ของผู้ให้บริการ HR Outsource ที่ดีที่สุดใน APAC 2021 (สำหรับงานบริการ IT Outsource ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดได้จากบริษัท โปรวันไอที จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา โปรเฟสชันแนลวันทำงานเกี่ยวข้องกับโครงการไอทีมาโดยตลอด ทำให้เราเข้าใจความเร่งรีบของโปรเจคแต่ขาดบุคคลากรที่มีทักษะ IT เฉพาะด้าน ดังนั้นการนำบุคลากรต่างชาติระดับฝืมือ/ชำนาญการเข้ามาทำงานในประเทศไทยจึงเป็นโซลูชันที่เราช่วยลูกค้าทั้งไทยและบริษัทต่างชาติให้ดำเนินโครงการได้อย่างสำเร็จลุล่วง

บริการของเรา

HR Outsourcing
Service

บริการครบวงจรกระบวนการ
งานบุคคลทั้งการสรรหาคัดเลือก
ทำเงินเดือน ธุรการสวัสดิการ ภายใต้
กรอบกฎหมายแรงงานไทย

Visa &
Work Permit

บริการยื่นขอวีซ่าและขอใบอนุญาต
ทำงานให้พนักงานต่างชาติ ดำเนินงาน
โดยเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ

Secondment Employment

บริการที่ลดตุ้นทุนบริษัท
ในการดำเนินการได้อย่างชัดเจน
เหมาะสำหรับการจ้างพนักงาน
ต่างชาติที่เข้ามาทำงานชั่วคราว
ในประเทศไทย หรือระหว่าง
รอการจัดตั้งบริษัท

International Standards / Recognition

บทความล่าสุด

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใช้เวลาของคุณโฟกัสงานหลัก
งานรองให้เป็นหน้าที่ของเรา