HR Outsource ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ
บริษัทชั้นนำด้านไอทีมานานกว่า 30 ปี

วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่บริษัทชั้นนำไว้วางใจด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลโดยมุ่งมั่นบริการลูกค้าทั่วประเทศ

พันธกิจ

1. สนับสนุนความสำเร็จและการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า โดยใช้ประสบการณ์กว่า 30 ปี ด้วยการส่งมอบบริการด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของธุรกิจและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

3. รักษาจริยธรรมทางธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้า

ความเป็นมา

โปรเฟสชันแนลวันเชี่ยวชาญการให้บริการเอาท์ซอร์สกระบวนการบริหารบุคคลหรือ HR Outsource มากกว่า 30 ปี เราเริ่มต้นจากการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าและเริ่มเอาท์ซอร์สบุคคลด้านไอทีเมื่อบริษัทชั้นนำด้านไอทีระดับสากลนำเอานโยบายการบริหารแบบเอาท์ซอร์สเข้ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อปี 1990 โปรเฟสชันแนลวันนับเป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวในขณะนั้นที่ได้รับความไว้วางใจให้บริการ HR Outsource ด้วยความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกบุคลากรด้านไอที การจัดทำเงินเดือนที่ตรงเวลามาโดยตลอด การบริหารพนักงานสัมพันธ์ที่คำนึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ความเข้าใจธรรมชาติของบุคคลากรด้านไอที ความเข้าใจกฎหมายแรงงานไทย การตระหนักถึงผลกระทบท้ายสุดที่ลูกค้าจะได้รับ ทำให้การบริการเอาท์ซอร์สของโปรเฟสชันแนลวันได้รับความไว้วางใจจากบริษัทไอทีระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับเลือกให้เป็นพาร์ทเนอร์หลักด้าน Skilled IT Resource Service Provider ในปี 1997 เราพัฒนากระบวนการทำงานและเทคโนโลยีด้าน HR มาโดยตลอด และเพิ่มความมั่นใจในบริการ HR Outsource ให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001 

นอกจากนี้ โปรเฟสชันแนลวันไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่การบริหารบุคคลทักษะด้านไอทีเท่านั้น เราเล็งเห็นถึงความต้องการของธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นเราจึงเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการ IT Services โดยจัดตั้งบริษัทโปรวัน ไอที จำกัด ในปี 2012 โดยมุ่งให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีรวมถึง IT Solutions ดูรายละเอียดบริการของโปรวันไอทีได้ที่นี่

โปรเฟสชันแนลวันได้รับการยกย่องจาก Manage HR Magazine
ว่าเป็น Best Top 10 PEOs in APAC 2021

มาตรฐานรับรอง

ISO 9001​​

เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่น่าประทับใจ โปรเฟสชันแนลวันได้จัดทำระบบ ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล เราได้นำผลสำรวจความพึงพอใจประจำปีมาวิเคราะห์สาเหตุและจัดทำแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

ISO 27001

เราตระหนักถึงการป้องกัน รักษาและพร้อมใช้ของข้อมูลที่สำคัญต่อธุรกิจ ดังนั้นโปรเฟสชันแนลวันจึงจัดให้จัดทำระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ลูกค้ามั่นใจได้ว่าโปรเฟสชันแนลวันสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity)

บริการของเรา

HR Outsourcing
Service

บริการครบวงจรกระบวนการ
งานบุคคลทั้งการสรรหาคัดเลือก
ทำเงินเดือน ธุรการสวัสดิการ ภายใต้
กรอบกฎหมายแรงงานไทย

Visa &
Work Permit

บริการยื่นขอวีซ่าและขอใบอนุญาต
ทำงานให้พนักงานต่างชาติ ดำเนินงาน
โดยเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ

Secondment Employment

บริการที่ลดตุ้นทุนบริษัท
ในการดำเนินการได้อย่างชัดเจน
เหมาะสำหรับการจ้างพนักงาน
ต่างชาติที่เข้ามาทำงานชั่วคราว
ในประเทศไทย หรือระหว่าง
รอการจัดตั้งบริษัท