HR Outsource ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ
บริษัทชั้นนำด้านไอทีมานานกว่า 35 ปี

วิสัยทัศน์

พาร์ทเนอร์ในการวางรากฐานเทคโนโลยีระดับสากล ที่มีความเชี่ยวชาญในศิลป์ของมนุษย์ และศาสตร์ของเทคโนโลยี

พันธกิจ

“สร้างความล้ำหน้าด้วยศิลป์แห่งมนุษย์และศาสตร์แห่งเทคโนโลยี”

 

Art of Human

• บริการด้วยความเข้าใจ

เน้นความเข้าใจมนุษย์เป็นหลักในการให้บริการ เพื่อสร้าง Solution ที่ตรงใจสำหรับทุกองค์กร

 • ส่งเสริมความรู้ที่ล้ำหน้ากว่า

เน้นเรื่องความรู้เป็นหลักสำหรับบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้และเทคนิคในการให้บริการที่ล้ำหน้าเสมอ

 

Science of Technology

 • สรรหาตัวเลือกเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่า

ไม่หยุดค้นหา และอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ ๆ ขององค์กรเสมอ

 • สร้างมาตรฐานระดับสากล

ทำงานภายใต้มาตรฐานระดับสากล ทั้งในด้านการบริการ และเทคโนโลยี

ความเป็นมา

โปรเฟสชันแนลวันเชี่ยวชาญการให้บริการเอาท์ซอร์สกระบวนการบริหารบุคคลหรือ HR Outsource มากกว่า 35 ปี เราเริ่มต้นจากการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าและเริ่มเอาท์ซอร์สบุคคลด้านไอทีเมื่อบริษัทชั้นนำด้านไอทีระดับสากลนำเอานโยบายการบริหารแบบเอาท์ซอร์สเข้ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อปี 1990 โปรเฟสชันแนลวันนับเป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวในขณะนั้นที่ได้รับความไว้วางใจให้บริการ HR Outsource ด้วยความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกบุคลากรด้านไอที การจัดทำเงินเดือนที่ตรงเวลามาโดยตลอด การบริหารพนักงานสัมพันธ์ที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ความเข้าใจธรรมชาติของบุคคลากรด้านไอที ความเข้าใจกฎหมายแรงงานไทย การตระหนักถึงผลกระทบท้ายสุดที่ลูกค้าจะได้รับ ทำให้การบริการเอาท์ซอร์สของโปรเฟสชันแนลวันได้รับความไว้วางใจจากบริษัทไอทีระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับเลือกให้เป็นพาร์ทเนอร์หลักด้าน Skilled IT Resource Service Provider ในปี 1997 เราพัฒนากระบวนการทำงานและเทคโนโลยีด้าน HR มาโดยตลอด และเพิ่มความมั่นใจในบริการ HR Outsource ให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001 

นอกจากนี้ โปรเฟสชันแนลวันไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่การบริหารบุคคลทักษะด้านไอทีเท่านั้น เราเล็งเห็นถึงความต้องการของธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นเราจึงเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการ IT Services โดยจัดตั้งบริษัทโปรวัน ไอที จำกัด ในปี 2012 โดยมุ่งให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีรวมถึง IT Solutions ดูรายละเอียดบริการของโปรวันไอทีได้ที่นี่

โปรเฟสชันแนลวันได้รับการยกย่องจาก Manage HR Magazine
ว่าเป็น Best Top 10 PEOs in APAC 2021

มาตรฐานการให้บริการ

ISO 9001​​

เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่น่าประทับใจ โปรเฟสชันแนลวันได้จัดทำระบบ ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล เราได้นำผลสำรวจความพึงพอใจประจำปีมาวิเคราะห์สาเหตุและจัดทำแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

ISO 27001

เราตระหนักถึงการป้องกัน รักษาและพร้อมใช้ของข้อมูลที่สำคัญต่อธุรกิจ ดังนั้นโปรเฟสชันแนลวันจึงจัดให้จัดทำระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ลูกค้ามั่นใจได้ว่าโปรเฟสชันแนลวันสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity)

ISO 20000

เรามาตรฐานสากลในด้านการบริหารงานบริการไอที โดยมีข้อกำหนดสำหรับ Service Management System (SMS) ที่ครอบคลุมถึงการวางแผน ออกแบบ ส่งมอบ และปรับปรุงบริการที่ให้กับลูกค้า รวมถึงติดตามคุณภาพบริการอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับบริการที่น่าพึงพอใจและได้มาตรฐานในระดับสากล