ติดต่อเรา​

ที่อยู่

เลขที่ 388 ชั้น 17 (อาคาร IBM)
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
8:00 - 17:00

ติดต่อ

โทร. (66) 2 619 2161
แฟกซ์. (66) 2 619 2160

  •