EN  |  TH

Tags Archives: CSR

0 comment

โปรวันกรุ๊ป ร่วม บริจาคอุปกรณ์กีฬาในโครงการ “…

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  คุณชลดา พิริปุญโญ  รองกรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัท ในเครือโปรวันกรุ๊ป ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา  จากโครงการ “ Sports for Fun ปันรักเพื่อน้อง” ณ มูลนิธิรักษ์ไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ)  ซ.พหลโยธิน 11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ  เพื่อส่งมอบต่อให้แก่เยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน โปรวันกรุ๊ป ร่วมทำดีเพื่อสังคม..

Read More