ติดต่อสอบถามข้อมูล

  •  

.Visa และ Work Permit
จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

เหมาะสำหรับต่างชาติที่จะต้องทำงานในบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ในส่วนของวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้โปรเฟสชันแนลวันยังจัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษคอยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานต่างชาติของท่าน

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจเรื่องงานบุคคลด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี