EN  |  TH

Archives

0 comment

บ.โปรเฟสชันแนล วัน เข้าร่วมงาน KBU…

บ.โปรเฟสชันแนล วัน ได้เข้าร่วมออกบู๊ทรับสมัครงานในงาน  KBU Job Fair ประจำปีการศึกษา 2556  ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้ง 2วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตร่มเกล้า(5 ก.พ.57) และ วิทยาเขตพัฒนาการ (20 ก.พ. 57)..

Read More
0 comment

วิทยากรพิเศษ "การพัฒนาบุคลิกภาพ" สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ม.บูรพา

 บริษัท โปรเฟสชันแนล วัน จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา จัดโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อบรรยายและจัดกิจกรรมพิเศษ เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 57..

Read More
0 comment

CRU & JOBBKK JOBFAIR…

จันทร์ที่ 10 มี.ค. 57  บ. โปรเฟสชันแนล วัน จำกัด เข้าร่วมงาน CRU & JOBBKK JOBFAIR 2014 มหกรรรมนัดพบแรงงาน ม.ราชภัฎจันทรเกษม เพื่อพบปะและพูดคุยกับนักศึกษาและผู้สนใจ รวมถึง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและรับสมัครงานโดยตรงกับกลุ่มนักศึกษาในงานปัจฉิมนิเทศอีกด้วย [nggallery id=17]..

Read More
0 comment

บ.โปรเฟสชันแนลวัน ได้รับเชิญเป็น วิทยากรรับเชิญพิเศษ โครงการสหกิจศึกษา…

วันที่ 26 มี.ค. 57  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  ได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อบรรยายในหัวข้อ "ทักษะและความสามารถในการทำงานสาย IT" และ " บุคลิกภาพและการทำงานสาย IT"  เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร..

Read More
0 comment

Walk-in interview With PRO…

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 57 โปรวันกรุ๊ป ได้จัดให้มีกิจกรรม  Walk-in interview With PRO ONE ณ สำนักงาน บ.โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  อาคาร IBM ชั้น 16 เพื่อเปิดโอกาสให้หนุ่ม-สาว..

Read More
0 comment

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด…

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557  บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด  ผู้ให้บริการด้าน IT Services ครบวงจร  หนึ่งในบริษัทในเครือโปรวันกรุ๊ป  ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมนา "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิสไปใช้ในหน่วยงาน"  ณ สถาบันไทย-เยอร์มัน  นิคมอุตสาหกรรมอมตนะคร  จ.ชลบุรี  จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA   งานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิสไปใช้ในองค์กร..

Read More
0 comment

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด…

เมื่อวันอังคารที่ 24  และ วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557  บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด  ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานจาก Information-Technology Promotion Agency (IPA) ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพไอที ณ ห้องอาภากร..

Read More
0 comment

ชาวโปรวันร่วมใจ บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน กับสภากาชาดไทย จัดโดย…

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พนักงานโปรวันกรุ๊ป ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ในโครงการ “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน” จัดโดย เอสพีอาคาร  ณ ชั้น 17 อาคารไอบีเอ็ม พหลโยธิน  โดยพนักงานหลายท่านเป็นผู้ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการเช่นนี้ทุกครั้ง    โปรวันกรุ๊ป มีโครงการบริจาคโลหิตประจำปีเพื่อเป็นการร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง โดยจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือน..

Read More
0 comment

งาน Walk-in Interview with…

งาน Walk-in Interview with PRO ONE ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สืบเนื่องจากงาน Walk-in Interview with PRO ONE เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 เม.ย. 57..

Read More
0 comment

โปรเฟสชันแนลวัน ร่วมงาน MOU ส่งเสริม…

คุณวาริน พิริปุญโญ กรรรมการผู้จัดการ และ คุณชลดา พิริปุญโญ รองกรรมการผู้จัดการ (จากรูป 2ท่าน สุดท้าย ด้านซ้าย) บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับองสมรรถนะของบุคคล เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม2557 ณ บอร์ดรูม  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสานต่อความร่วมมือ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางด้าน IT ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมต่อไป..

Read More