โปรวันกรุ๊ปจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในหัวข้อ “Level Up Your Professional Success”

เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา พนักงานโปรวันกรุ๊ปได้เข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อ  “Level Up Your Professional Success ยกระดับความสำเร็จอย่างมืออาชีพ 

IMG_6763

โดย นพ. มนตรี แสงภัทราชัย หรือ โค้ช SmartKid คุณหมอสมองนักโค้ชหนึ่งเดียวในประเทศไทย  ซึ่งคุณวาริน พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด กล่าวต้อนรับและความเป็นมาของการฝึกอบรมในครั้งนี้  

 

จากนั้นการอบรมได้เริ่มขึ้นในเรื่อง Teamwork With No Drama และ Professional One’s Collaboration Mindset ตามลำดับ รูปแบบการบรรยายและการทำ Workshop คึกคักไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน พร้อมๆ กับได้รับความรู้ในการทำงานให้มีศักยภาพอย่างมืออาขีพ และส่งผลให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ความสุข บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

IMG_6756 IMG_6864 IMG_6821 IMG_6817 IMG_6806  IMG_6776 IMG_6817