EN  |  TH

Tags Archives: หางานไอที

0 comment

“ทำไมคุณถึงต้องการงานนี้” กับวิธีตอบคำถาม ฉลาดๆ 5…

เมื่อสมัครงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการเรียกสัมภาษณ์งานที่ถือว่าเป็นหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากของผู้ที่สมัครงาน IT ทั้งยังเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้ที่จะไปสัมภาษณ์งานไอที เพราะต้องคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะได้ไปสัมภาษณ์จริงว่าจะต้องเจอคำถามอะไรบ้างจากผู้ที่สัมภาษณ์ เพราะนอกจาก คำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวกับประวัติการทำงานทั่ว ๆ ไปแล้ว ก็ยังมีคำถามที่เจาะประเด็นลึกเพื่อดูความคิดเห็น ของผู้ที่สมัครงาน IT อย่างเช่น ทำไมถึงต้องการงานนี้ , ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวเองให้ฟังหน่อยหรือคิดอย่างไรกับที่นี่ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นคำถามที่อาจจะทำให้สะดุดได้ ถ้าไม่ได้เตรียมตัวมาให้พร้อมผู้ที่สมัครงาน IT..

Read More
0 comment

เทคนิคการสมัครงาน IT อย่างมืออาชีพ

การสมัครงานในปัจจุบันส่วนใหญ่จะนิยมการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์หางานและสมัครงานออนไลน์ เพราะเป็นสื่อและเครื่องมือที่สะดวกสบายที่สามารถทำให้ทั้งผู้หางานและบริษัท ที่หาคนทำงาน และถ้าต้องการจะสมัครงาน IT ก็ต้องมีการหางานที่หลากหลาย หรือบริษัทที่ต้องการคนที่หางานไอทีก็สามารถที่จะมาประกาศหาคนทำงานได้ที่เว็บไซต์สมัครงาน เพื่อที่จะสามารถหาคนทำงานที่ตรงใจและตรงต่อคุณสมบัติมากที่สุด ทั้งยังสามารถเข้าหาผู้ที่หางานไอทีที่มีทักษะในการทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ทั้งนี้ยังมีรูปแบบแอพพลิเคชั่นในเว็บไซต์สมัครงาน IT ที่จะมีเครื่องมือในการช่วยให้ทางบริษัทได้แยกแยะคุณสมบัติของผู้สมัครโดยตรง ผู้ที่กำลังหางานไอที จึงควรที่จะมีการฝากประวัติไว้ที่เว็บไซต์หางานไว้หลาย ๆ ที่ก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทจะได้เห็นถึงประวัติของผู้ที่สมัครงาน IT เอาไว้ สิ่งที่ผู้หางานไอทีควรทำในการสมัครงานคือการกรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติการทำงานที่ผ่านมา..

Read More
0 comment

มาตรฐานวิชาชีพคนไอที ที่ควรมีก่อนสมัครหางานไอที

ปัจจุบันถือว่าเป็นยุคของงานด้านไอทีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ซึ่งงานด้านไอทีมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณด้านบุคลากรไอทีในตลาดแรงงานนั้น ยังมีความไม่เพียงพอต่อความต้องการของทางภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดการขาดแคลนงานด้านไอที แต่ผู้ที่หางานไอทีก็เริ่มจะมีมากยิ่งขึ้น และยังมีเด็กจบใหม่ที่กำลังรอจะหางานไอทีอีกหลายคน ทำให้เกิดเป็นความต้องการในตลาดงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดเป็นโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีที่จะเป็นแนวทางของผู้ที่หางานไอทีจะสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินงานบุคลากรสายงานด้านไอที ผู้ที่หางานไอทีจึงต้องมีการเข้าร่วมโครงการที่จะสามารถพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะมีมาตรฐานของข้อสอบ ที่ใช้วัดทักษะของผู้ที่หางานไอทีที่มีความครอบคลุมในหลาย ๆ เรื่อง และยังมีการวัดมาตรฐาน ITSS หรือ IT Skill..

Read More
0 comment

วิธี Work From Home…

วิธี Work From Home ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด . จากสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือน เชื้อไวรัสโควิด-19 จะใกล้ตัวเข้ามาทุกที ทำให้หลายหน่วยงานเริ่มมีนโยบายให้พนักงาน "work from home" หรือทำงานที่บ้าน เพื่อพยายามลดการพบปะซึ่งกันและกัน ช่วยลดความเสี่ยงการกระจายของไวรัสโคโรน่า การทำงานที่บ้าน ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องแสนสบาย แต่พอลองทำจริงๆ อาจไม่ได้เป็นแบบนั้น..

Read More