ProOne Group เข้าร่วมงาน Inclusion Job Fair 2023 มหกรรมเชื่อมโอกาสการจ้างงานระหว่างองค์กรนายจ้างและคนพิการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โปรวันกรุ๊ปเข้าร่วมงาน Inclusion Job Fair 2023 มหกรรมเชื่อมโอกาสการจ้างงานระหว่างองค์กรนายจ้างและคนพิการ จัดโดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP การร่วมงานกับมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้เราได้เห็นศักยภาพของคนพิการและสามารถวางแผนการจ้างคนพิการเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ตามนโยบายการเปิดโอกาสการทำงานอย่างเท่าเทียประกอบกับความเชื่อของเราที่ว่า “โอกาสไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับมืออาชีพ หรือ Opportunities Never End for a Professional One"

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job