Python ภาษาที่โปรแกรมเมอร์นิยมมากที่สุด

Python ภาษาที่โปรแกรมเมอร์

ภาษาในการเขียนโปรแกรมมีด้วยกันหลายภาษา ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้ใช้งาน และโปรแกรมของระบบที่ต้องพัฒนาหรือดูแล โดยปกติองค์กรขนาดใหญ่ มักจะนิยมใช้ภาษา Python เพื่อทำ Library เพราะเป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานได้หลากหลายในองค์กร ทั้งยังเหมาะกับการทำเว็บไซต์ การเขียนโค้ดสำหรับบอทต่าง ๆ และเชื่อมต่อไปยังระบบอื่นได้ง่าย รวมทั้งเหมาะกับเขียนงานด้าน AI อีกด้วย

จะเห็นว่า ภาษา Python มีความสำคัญกับงานในองค์กรปัจจุบันมากทีเดียว เพราะภาษา Python เป็น ภาษาเข้าใจง่าย เหมาะกับโปรแกรมเมอร์มือใหม่ และการทำ Data Science เพราะมีโปรแกรมที่ซัพพอร์ต เช่น Scikit-learn สำหรับการทำ Machine Learning Model เป็นต้น

บริการที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายบริการที่เขียนด้วยภาษา Python เป็นหลักเช่น YouTube, Instagram, Netflix เป็นต้น

ทำให้ Python เป็นภาษาที่นักโปรแกรมเมอร์นิยมมากที่สุด เพราะง่ายต่อการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่นสูง และใกล้เคียงกับภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารมากที่สุด เป็น Industrial-grade คือสามารถใช้งานได้จริงใน Scale ระดับโลก ที่สำคัญเอามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายอีกด้วย

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job