IT Support IT Helpdesk และ System Engineer หน้าที่การทำงานแตกต่างกันอย่างไร

IT Support IT Helpdesk และ System Engineer

หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่างาน IT Support, IT Helpdesk และ System Engineer มีความแตกต่างกันยังไง หรือหน้าที่รับผิดชอบขอบเขตงานเป็นอย่างไร เพื่อตัดสินใจว่าใช่งานที่กำลังมองหาหรือไม่ 

ดูกันเลยว่าแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่อะไรกันบ้าง 

  • IT Helpdesk คือ เจ้าหน้าที่ที่คอยรับสายแก้ไขปัญหาทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับแรก บริการตอบคำถาม และแนะนำวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับลูกค้า ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ รวมถึงการ Remote Access เข้าไปที่เครื่องลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งถ้าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จะส่งต่อให้กับ IT Support 
  • IT Support คือ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ หรือรับหน้าที่ต่อจาก Helpdesk Support เพื่อเข้าแก้ไขปัญหาที่หน้างานต่อไป ทักษะจำเป็นที่ต้องใช้คือ Hardware & Software troubleshooting skills, System & Network skills 
  • System Engineer คือ คนที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Server เครือข่าย รวมถึงการตั้งค่าความปลอดภัยของ Network ต่าง ๆ มีหน้าที่หลักโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้โดยไม่ติดขัด แต่จะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องหรือมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผู้ใช้ (User) โดยตรงมากนัก ซึ่งความรู้เบื้องต้นที่ต้องมีนั้นก็คือความรู้เรื่องซอต์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ การติดตั้งใช้งานโปรแกรม รวมถึงเรื่องการแก้ไข ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ต่าง ๆ สรุปคือ System Engineer คือ คนที่ต้องมีความรู้พื้นฐานในด้าน IT ลึกลงไปมากกว่า IT Support นั่นเอง 

สรุปทั้ง 3 ตำแหน่ง คือ IT Helpdesk ให้บริการในระดับพื้นฐาน และคอยรับสายติดต่อจากลูกค้า เมื่อปัญหาซับซ้อนจะส่งต่อให้ IT Support ซึ่งมีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และหากเป็นปัญหาทางด้านระบบเครือข่ายที่ซับซ้อน System Engineer จะมีความรู้เฉพาะในด้านนี้เพื่อดูแล และประสานงานเกี่ยวกับระบบอย่างรอบครอบ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รู้คำตอบแล้ว ว่าตำแหน่งไหนเหมาะสมกับคุณ  

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job