6 ข้อดีของการเป็น พนักงาน IT Outsource

6 ข้อดีของการเป็น พนักงาน IT Outsource
.
1.ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เพิ่มความชำนาญ สำหรับผู้ที่เป็น IT Outsource เนื่องจากทางบริษัท มีการมอบหมายหน้าที่ ให้ไปดูแลและแก้ปัญหา ให้กับบริษัทต่างๆ ปัญหาที่แตกต่างกันไป ทำให้ได้ศึกษาเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆ
.
2.ได้เรียนรู้งานกับผู้เชี่ยงชาญโดยตรง ได้รับความรู้ตรงสายงานที่รับผิดชอบ และในอนาคตมีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ๆในสาย IT
.
3.มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว หลายบริษัทจะจัดจ้างบริการ IT Outsource มาดูแลระบบ Network Server และเครื่องคอมพิวเตอร์
.
4.ประวัติการทำงานที่ดี เพราะมีโอกาสได้ร่วมทำงานงานกับหลากหลายบริษัท เรียนรู้ระบบและการทำงานที่แตกต่างกันไป เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ที่ดี
.
5.พนักง
าน IT Outsource มีความจำเป็นที่จะขอย้ายไซต์งาน ก็สามารถบอกกับบริษัทต้นสังกัดเพื่อจัดหาไซต์งานใหม่ให้ได้
.
6.Connection ที่หลากหลาย เพราะ IT Outsource ไม่ได้ทำงานที่ใดที่หนึ่งเป็นประจำ IT Outsource จึงมีโอกาส ในการพบปะผู้คนมากกว่าพนักงานประจำ การสร้าง Connection จะส่งผลดีต่ออนาคต