ร่วมแนะแนวการเตรียมความพร้อม นักศึกษาสู่โลกการทำงาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อีกครั้งกับความร่วมมือจากเรา เพื่อการเตรียมพร้อมชาวไอทีสู่โลกการทำงาน กับกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 59 ณ อาคารเกษมสรรค์ (อาคาร 3) ชั้น 5 ห้อง 3503 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

IMG_1257

ด้วยมุมมองจากการดูแลบุคลากรทางด้านไอที มากว่า 20 ปี เราจึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้ เข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง ในการสมัครงาน สัมภาษณ์ และการปฏิบัติตัวในที่ทำงานอย่างเหมาะสม รวมไปถึง จุดประกายในสายอาชีพด้านไอทีต่าง พร้อมกันนี้ ยังได้ชี้แนะแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายงานไอทีต่อไป ในอนาคตอีกด้วย

IMG_1287

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมหนุ่มสาว ชาวไอที รุ่นใหม่ เพื่อความก้าวหน้าในสายงานไอที