ต่อใบอนุญาตทำงาน Work permit องค์กรต้องเตรียมตัวอย่างไร 

ต่อใบอนุญาตทำงาน Work permit องค์กรต้องเตรียมตัวอย่างไร 

สำหรับคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย การต่อใบอนุญาตทำงาน Work permit ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง หากใบอนุญาตหมดอายุ อาจส่งผลต่อการทำงานและการพำนักในประเทศไทยได้ บทความนี้จะมาแนะนำขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงาน Work permit 

 1. ตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาตทำงาน สามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้จากใบอนุญาตทำงานปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้ว ควรยื่นขอต่อใบอนุญาตใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันหมดอายุ

  - ใบอนุญาตทำงานฉบับจริงและสำเนา
  - หนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า
  - ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาต
  - สำเนาสัญญาจ้างงาน
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นนายจ้าง)
  - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ยื่นด้วยตัวเอง)

 2. เตรียมเอกสาร เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการต่อใบอนุญาตทำงานมีดังนี้  
 3. ยื่นเอกสาร สามารถยื่นเอกสารสำหรับการต่อใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดที่อาศัยอยู่ หรือที่กรมการจัดหางานกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระยะเวลาการพิจารณาเอกสา

โดยทั่วไปแล้ว กรมการจัดหางานจะใช้เวลาพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตทำงานประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ ระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนคำขอและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

หากท่านกำลังมองหาผู้ให้บริการด้านใบอนุญาติทำงาน Work permit และ Visa ให้กับต่างชาติที่ต้องเข้ามาทำงานในไทย Professional One เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านแบบครบวงจร ให้กับทุกองค์กร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับบริการขอใบอนุญาติทำงาน Work permit และ Visa ได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE@: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่ 

 

"ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องขั้นตอนและเอกสารจะหมดไปหากท่านติดต่อ Professional One ให้ดูแล" 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th 
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th 

ติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคา

 •