ตำแหน่งงาน IT มาแรง ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด เช็กเลย

งานไอทีมาแรง

ประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาขับเคลื่อนสังคมและช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน สั่งอาหาร เรียกรถ โอนเงิน เรียนออนไลน์  ทำงาน ประชุมงาน ทำให้เกือบทุกองค์กรปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมผู้บริโภค นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ระบบการทำงานภายในเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ทำให้ตำแหน่งงานด้านไอทีเลยมีความต้องการสูงมากในตลาดแรงงาน เกิดตำแหน่งงานใหม่ ๆ ตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เป็นอาชีพมาแรงในช่วงสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และอนาคตต่อจากนี้ ทำให้ตำแหน่งงานไอทีนั้นมีอัตราเงินเดือนค่อนข้างสูงตามไปด้วย 

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้เกิดสายงานไอทีใหม่ ๆ ในตลาดแรงงานของปี 2023 รวมถึงในอนาคตที่จะมาถึง มีสายงานไหนบ้าง มาดูกัน 

IT Project Managers รับผิดชอบในด้านการดูแลจัดการและจัดโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ในทุกแผนกภายในองค์กรรวมถึงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัท  เงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ  50,000 - 100,000 THB 

Cyber Security Analysis รับผิดชอบในด้านการเข้ารหัสการส่งข้อมูล ทำการประเมินความเสี่ยงสร้างไฟร์วอลล์และปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ 65,000 – 200,000 THB 

Software and Applications Developers รับผิดชอบในด้านออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์ Application ขึ้นให้ตรงตามโจทย์ของงาน หรือของผู้ว่าจ้าง โดยสิ่งสำคัญคือการเขียนโปรแกรม จะต้องใช้ภาษาสำหรับพัฒนาโปรแกรม (Programming Language) ที่มีอยู่หลายภาษา ให้ได้ศึกษาและเลือกใช้งานตามความสมสำหรับการพัฒนาโปรแกรมในแต่ละงานด้วย เงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ 33,000 – 110,000 THB  

AI and Machine Learning Engineers หรือ ML โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำงานร่วมกับ Data Scientist ดังนั้นความต้องการ ML engineers ก็จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการ Data Scientist ML engineers จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการเขียนโค้ดที่แข็งแรง แต่ Data Scientist จะเชี่ยวชาญในด้านสถิติและการวิเคราะห์ เงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ 30,000 – 70,000 THB 

Data Labeling Professionals รับผิดชอบในด้านการระบุประเภทของข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลประเภทไหน เช่น ข้อมูลรูปคน สัตว์ หรือสิ่งของต่าง ๆ แล้วให้ระบบเรียนรู้ พร้อมกำหนดการจัดประเภทของข้อมูลนั้น ๆ โดยที่จำเป็นจะต้องพิจารณาในหลากมิติ ทั้งเรื่องของความแม่นยำ ความครบถ้วนของข้อมูล ความเป็นเหตุเป็นผล ความตรงต่อเวลา ไม่ซ้ำซ้อน ไปจนถึงการเข้าถึงข้อมูลของข้อมูลอย่างง่ายดายนั่นเอง เงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ  30,000 – 100,000 THB 

Data Protection Specialists รับผิดชอบด้านรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูล โปรแกรม ฟังก์ชั่นและข้อมูลภายในระบบ จะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้นเนื่องจากเครือข่ายจะเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อการเข้าถึงที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะจากอินเทอร์เน็ต เงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ 30,000 – 80,000 THB 

Cloud Computing Specialists รับผิดชอบในด้านให้บริการที่ครอบคลุมด้าน เซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล (Database) การจัดเก็บข้อมมูล (Storage) ซอฟต์แวร์ เครือข่าย การวิเคราะห์ผล และประมวลผล โดยทั้งหมดนี้หากเราเริ่มใช้บริการ จะไม่มีอุปกรณ์ หรือเครืองอะไรส่งมีที่ออฟฟิศ เพราะทุกอย่างอยู่บน Cloud หมดแล้ว โดยเราสามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานได้ผ่าน Internet หรือการ Remote เข้าไปใช้งาน เงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ 35,000 – 155,000   THB 

IT Support & Technical Support รับผิดชอบในด้านให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านไอทีต่างๆ ของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ แสกนไวรัส ลงโปรแกรม ดูแลระบบ และซ่อมบำรุง ผู้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก Hardware, Software หรือ Network ให้สามารถทำงานได้ปกติอย่างต่อเนื่อง เงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ 20,000 – 50,000 THB 

Programmer and Developer รับผิดชอบในด้านนำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไป อย่างเช่นภาษา JAVA,JavaScript,PHP,C#,Python และ ภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย เงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ 35,000 – 135,000 THB 

ตำแหน่งงานที่เรามาแนะนำนั้น ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแทบทั้งหมด หากใครที่มีใจรักในงานสายไอที อย่าลืมเติมทักษะและสกิลต่าง ๆ ให้พร้อม ฝึกฝนความเชี่ยวชาญ และอย่าลืมเปิดโอกาสดี ๆ ให้ตัวเองได้ที่ https://www.professional-one.com/proone-jobs/