ดึงดูด IT Talent ให้อยู่ด้วยแผน ITSS

เมื่อเรื่อง career path ของคนไอทีเป็นเรื่องเฉพาะทางมากๆในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหาร talent ที่ต้องตอบโจทย์ทั้งพนักงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กรด้วย ดังนั้นโปรวันกรุ๊ปภายใต้การบริหารและวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาบุคลากรของคุณวาริน พิริปุญโญ จึงได้นำบริษัทในเครือคือบริษัท โปรวันไอที จำกัด เข้าร่วมคัดเลือกจาก สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)และ Information-Technology Promotion, Japan (IPA) ในปี 2557 เพื่อเป็นหนึ่งในสี่บริษัทนำร่องในการนำ Skill Standards for IT Professionals (ITSS) หรือกรอบในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีโดยเฉพาะ โปรวันกรุ๊ปสามารถดำเนินการวางแผนการพัฒนาคนด้านไอทีได้สำเร็จลุล่วงตามกรอบระยะเวลา 1 ปีของโครงการโดยการแนะนำอย่างใกล้ชิดของคณะทำงานจาก IPA

IMG_9308

IMG_9481

 

และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ในพิธีลงชื่อความร่วมมือด้าน ITSS/ITPE ระหว่าง ATCI และ IPA ที่โรงแรม Crown Plaza Lumpini Park คุณกันต์พงษ์ สารรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โปรวันไอที จำกัด และในฐานะผู้จัดการโครงการ ITSS ของโปรวันกรุ๊ป ได้รับเกียรติจากทั้งสองสมาคม โดยคุณกันต์พงษ์ได้แบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมงานจากบริษัทไอทีชั้นนำเกี่ยวกับปัจจัยในการประสบความสำเร็จและข้อควรระวังต่างๆอีกทั้งความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากพนักงาน “นอกจากพนักงานไอทีจะมี career path ชัดเจนแล้ว ลูกค้าบริการ IT outsourcing ของเรายังมั่นใจได้ว่าพนักงานที่ส่งออกไปทำงานมีมาตรฐาน” คุณกันต์พงษ์กล่าวสรุป

IMG_9701

IMG_9734

ITSS มีจุดเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นแต่ได้มีพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นสากลอย่างแท้จริง โดยมีการร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ IEEE ICTC และสมาคม e-CF SFIA ในกลุ่มสมาพันธ์ยุโรปหรือ EU ในปัจจุบัน ITSS มีการใช้งานในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบเอเชียอย่างกว้างขวาง