ITSS Archives - Professional One
 EN  |  TH

Tags Archives: ITSS

0 comment

ดึงดูด IT Talent ให้อยู่ด้วยแผน…

เมื่อเรื่อง career path ของคนไอทีเป็นเรื่องเฉพาะทางมากๆในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหาร talent ที่ต้องตอบโจทย์ทั้งพนักงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กรด้วย ดังนั้นโปรวันกรุ๊ปภายใต้การบริหารและวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาบุคลากรของคุณวาริน พิริปุญโญ จึงได้นำบริษัทในเครือคือบริษัท โปรวันไอที จำกัด เข้าร่วมคัดเลือกจาก สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)และ Information-Technology Promotion, Japan (IPA) ในปี..

Read More
0 comment

มาตรฐานวิชาชีพคนไอที ที่ควรมีก่อนสมัครหางานไอที

ปัจจุบันถือว่าเป็นยุคของงานด้านไอทีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ซึ่งงานด้านไอทีมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณด้านบุคลากรไอทีในตลาดแรงงานนั้น ยังมีความไม่เพียงพอต่อความต้องการของทางภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดการขาดแคลนงานด้านไอที แต่ผู้ที่หางานไอทีก็เริ่มจะมีมากยิ่งขึ้น และยังมีเด็กจบใหม่ที่กำลังรอจะหางานไอทีอีกหลายคน ทำให้เกิดเป็นความต้องการในตลาดงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดเป็นโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีที่จะเป็นแนวทางของผู้ที่หางานไอทีจะสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินงานบุคลากรสายงานด้านไอที ผู้ที่หางานไอทีจึงต้องมีการเข้าร่วมโครงการที่จะสามารถพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะมีมาตรฐานของข้อสอบ ที่ใช้วัดทักษะของผู้ที่หางานไอทีที่มีความครอบคลุมในหลาย ๆ เรื่อง และยังมีการวัดมาตรฐาน ITSS หรือ IT Skill..

Read More
Tags
CSR ITSS Positive Attitude resume resume สําหรับนักศึกษาจบใหม่ walk-in การทำงาน การปรับตัว การพัฒนาตัวเอง ข้อห้าม ทักษะการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำ ทัศนคติในแง่บวก ทำงานวันแรก ทำงานให้ประสบความสำเร็จ ทำงานไอที นักศึกษาจบใหม่ บริหารเวลา ประสบการณ์ทำงาน ประสบความสำเร็จ พนักงานใหม่ พัฒนาการทำงาน พัฒนาตัวเอง มนุษย์เงินเดือน ลาออก ลาออกจากงาน วางแผนอาชีพ สมัครงาน สมัครงาน IT สมัครงานไอที สัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์งานไอที หางาน หางานไอที ออกจากงาน เคล็ดการทำงาน เคล็ดลับการทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนงานใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน เรซูเม่ เริ่มต้นทำงาน แนะนำตัวสัมภาษณ์งาน โซเชียลในที่ทำงาน