IPA Archives - Professional One
 EN  |  TH

Tags Archives: IPA

0 comment

ดึงดูด IT Talent ให้อยู่ด้วยแผน…

เมื่อเรื่อง career path ของคนไอทีเป็นเรื่องเฉพาะทางมากๆในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหาร talent ที่ต้องตอบโจทย์ทั้งพนักงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กรด้วย ดังนั้นโปรวันกรุ๊ปภายใต้การบริหารและวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาบุคลากรของคุณวาริน พิริปุญโญ จึงได้นำบริษัทในเครือคือบริษัท โปรวันไอที จำกัด เข้าร่วมคัดเลือกจาก สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)และ Information-Technology Promotion, Japan (IPA) ในปี..

Read More
Tags
careerday CSR IPA ITSS professional Resume สำหรับนักศึกษาจบใหม่ software walk-in walk-in ครั้งที่ 6 การทำ การทำงาน งานไอที จบใหม่หางานไอที ตอบคำถาม ทักษะการสื่อสาร ทำงานวันแรก ทำงานสาย IT ทำงานไอที บริจาคโลหิต ประสบความสำเร็จ พัฒนาคัวเอง พัฒนาตัวเอง มาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI สมัครงงานโปรวัน สมัครงาน สมัครงาน IT สมัครงานออนไลน์ สมัครงานไอที สอนเขียน resume สัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์งานภาษาองักฤษ สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานไอที หางานไอที เขียน resume เคล็ด (ไม่) ลับกับการทำงานวันแรก เคล็ดการทำงาน เคล็ดลับการทำงาน เรียน IT ไม่มีตกงาน ถ้ามี Cert. แนะนำตัวภาษาอังกฤษ แนะนำตัวสัมภาษณ์งาน โครงการเพื่อสังคม โซเชียลในที่ทำงาน โปรวันร่วมใจบริจาคโลหิต โปรวันไอที