ชาวโปรวันร่วมใจ บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน กับสภากาชาดไทย จัดโดย เอสพีอาคาร

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พนักงานโปรวันกรุ๊ป ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ในโครงการ “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน” จัดโดย เอสพีอาคาร  ณ ชั้น 17 อาคารไอบีเอ็ม พหลโยธิน  โดยพนักงานหลายท่านเป็นผู้ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการเช่นนี้ทุกครั้ง

2

 

 โปรวันกรุ๊ป มีโครงการบริจาคโลหิตประจำปีเพื่อเป็นการร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง โดยจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือน ธ.ค.ของทุกปี และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

3

 

 

1