คุณสมบัติ IT Support ปี 2023

เจ้าหน้าที่ IT Support คือ ผู้ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านไอทีต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ แสกนไวรัส ลงโปรแกรม ดูแลระบบ และซ่อมบำรุง ผู้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก Hardware, Software หรือ Network ให้สามารถทำงานได้ปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค้นหาหนทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องคอย Update ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

สำหรับคุณสมบัติของตำแหน่ง IT Support ที่ต้องมีในปี 2023

1. มีทักษะและความรู้
คุณสมบัติสำคัญของ IT Support คือความรู้และความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงระบบเน็ตเวิร์ค, อุปกรณ์มือถือพื้นฐาน เป็นต้น นอกจากความรู้แล้ว ยังต้องมีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาได้อย่างแท้จริง เพราะบางกรณีอาจเป็นปัญหาที่ไม่มีในตำราเรียน

2. มีทักษะการทำงานที่หลากหลาย
ในปัจจุบันนั้นการมีทักษะด้านเดียวอาจไม่เพียงพอ ที่จะทำให้การทำงานราบรื่น ควรพัฒนาทักษะหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้มีโอกาส และต่อยอดในสายงานได้มากขึ้น

3. สื่อสารได้หลายภาษา
สำหรับสายงาน IT Support เป็นสายงานที่ต้องแก้ปัญหาและใช้ความรู้เฉพาะทาง ซึ่งหากมีทักษะด้านภาษาเพิ่มเติมอาจทำให้ได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ได้ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง เพราะปัจจุบันภาษาอังกฤษได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลาย ๆ องค์กร การที่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาย่อมมีโอกาสมากกว่า

4. จัดการภาวะอารมณ์ได้ดี
IT Support ต้องสื่อสารกับคนหลากหลายนิสัย โดยมีทั้งผู้หญิง ผู้ชาย วัยรุ่น จนไปถึงวัยกลางคน จึงต้องมีวิธีการสื่อสารและรับมือกับอารมณ์ของผู้สนทนาให้ดี เพราะหลายครั้งที่พนักงานกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องและมีอารมณ์ในการแจ้งแก้ไขปัญหากับทาง IT Support ดังนั้นเราจะต้องไม่ตอบโต้กลับด้วยอารมณ์ พร้อมแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าอกเข้าใจ แล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี

5 พร้อมทำงานตลอดเวลา
ผู้ที่จะเป็น IT Support ต้องพร้อมตลอดเวลา จัดสรรอุปกรณ์และข้อมูล จัดลำดับในการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหล มีประสิทธิภาพ และอาจจะมีการขอความช่วยเหลือนอกเวลางานบ้าง ก็ต้องบริการด้วยความเต็มใจ

6. มีความอดทนสูง
คุณสมบัติสุดท้ายที่สำคัญจริง ๆ แล้วคุณสมบัติข้อนี้สำคัญทุกอาชีพ ทุกสายงานเลยก็ว่าได้ คือทักษะความอดทนและเข้าใจผู้อื่นให้มาก เพราะการทำงานต้องพบเจอคนที่หลากหลาย อาจเจอทั้งคนที่ดีและไม่ดีบ้างในบางครั้ง การใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาระงานตรงหน้าได้ ไม่ควรนำอารมณ์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพราะมีแต่จะทำให้งานเกิดความล่าช้า ส่งผลเสียระยะยาวให้กับหน้าที่การงานในอนาคตของเราได้

ทั้งหมดนี้คือ 6 คุณสมบัติของ IT Support รุ่นใหม่ที่ต้องมีติดตัวไว้ นอกจากนี้อย่าลืมที่จะพัฒนาทักษะความรู้อยู่เสมอ เพื่อการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในหน้าที่การงานของเรา เพื่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job