EN  |  TH

โปรเฟสชันแนลวัน กิจกรรมให้ความรู้โครงการ “ROCKET TO THE MOON” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

195700
0

เดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ROCKET TO THE MOON พุ่งไปให้ถึงฝัน”  ในรูปแบบการบรรยายและ Workshop เติมเชื้อเพลิงความฝันแบ่งปันประสบการณ์ มอบความรู้ควบคู่กับความสนุกให้กับ

1.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562

ม.เกษมบัณฑิต 16819_๑๙๐๘๒๗_0058

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย และสาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ในวันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562

ราชภัฏพระนคร 26-8-19 อนิเมชั่น+สุขภาพ_190826_0064

โดยโปรวันได้มอบสาระความรู้หลากหลายหัวข้อ อาทิ เช่น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน, อาชีพมาแรงในอนาคตยุค 5.0 และการเขียนเรซูเม่ให้น่าสนใจ เป็นต้น และโปรวันมุ่งหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจะเป็นประโยชน์ในการก้าวไปสู่การทำงานแบบมืออาชีพที่แท้จริง

 195702

ม.เกษมบัณฑิต 16819_๑๙๐๘๒๗_0171

ม.เกษมบัณฑิต 16819_๑๙๐๘๒๗_0139