โปรเฟสชันแนลวัน กิจกรรมให้ความรู้โครงการ “ROCKET TO THE MOON” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ROCKET TO THE MOON พุ่งไปให้ถึงฝัน”  ในรูปแบบการบรรยายและ Workshop เติมเชื้อเพลิงความฝันแบ่งปันประสบการณ์ มอบความรู้ควบคู่กับความสนุกให้กับ

1.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562

ม.เกษมบัณฑิต 16819_๑๙๐๘๒๗_0058

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย และสาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ในวันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562

ราชภัฏพระนคร 26-8-19 อนิเมชั่น+สุขภาพ_190826_0064

โดยโปรวันได้มอบสาระความรู้หลากหลายหัวข้อ อาทิ เช่น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน, อาชีพมาแรงในอนาคตยุค 5.0 และการเขียนเรซูเม่ให้น่าสนใจ เป็นต้น และโปรวันมุ่งหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจะเป็นประโยชน์ในการก้าวไปสู่การทำงานแบบมืออาชีพที่แท้จริง

 195702

ม.เกษมบัณฑิต 16819_๑๙๐๘๒๗_0171

ม.เกษมบัณฑิต 16819_๑๙๐๘๒๗_0139