Campus Tour “Career Ignite” Jink to Your Job มุ่งสู่อาชีพที่ฝัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผ่านไปเรียบร้อย สำหรับงาน "Career Ignite" Jink to Your Job มุ่งสู่อาชีพที่ฝัน ที่ทาง Professional One ได้จัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นประจำทุกปี เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เรียนรู้เทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานในชีวิตจริง
 
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา ทีมงานจากโปรเฟสชันแนลวันได้จัด Campus Tour ในรูปแบบออนไลน์บน Zoom Meeting ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น้อง ๆ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมตลอดทั้งวัน ได้รับทั้งสาระความรู้และความบันเทิงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอย่างครบเครื่อง
.
สำหรับผู้ที่สนใจจัดกิจกรรมให้สถาบันของท่านร่วมกับโปรเฟสชันแนลวัน สามารถติดต่อที่เบอร์โทร 02 619 2161 หรือ แอดไลน์ @jobone