“Prep-2-Pro” เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ – ความสูขคู่ความสำเร็จ

โปรวันกรุ๊ปได้รับเกียรติอย่างสูงเป็นปีที่ 3 จากท่านคณะบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งในครั้งนี้คุณชลดา พิริปุญโญ รองกรรมการผู้จัดการและทีมงานคัดเลือกทาเล้นท์มืออาชีพของโปรวันกรุ๊ป ได้นำโปรแกรม “Prep-2-Pro” (อ่านว่า “เพร็พ- ทู -โปร”) ซึ่งนอกเหนือจากแชร์เรื่องอาชีพในสายงานไอที การเตรียมตัวและสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน เรายังเสริมเรื่องที่ไม่ได้สอนในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมภูมิให้น้องๆใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข และการสร้างเป้าหมายในชีวิต

          หากคณะที่เกี่ยวกับด้านไอทีของสถาบันอุดมศึกษาใดต้องการให้เราเข้าร่วมในงานปัจฉิมนิเทศสามารถติดต่อเราได้ที่

โทร.02-619-2161

IMG_2440

IMG_2490

IMG_2393

IMG_2477

IMG_2445
IMG_2378