อัปเดตสายงาน Network ปี 2023

อัปเดตสายงาน Network ปี 2023

1. Network Architecture สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture) หรือโทโปโลยี (Topology) คือลักษณะทาง กายภาพ (ภายนอก) ของเครือข่ายซึ่งหมายถึง ลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในเครือข่ายด้วยกันนั่นเอง โทโปโลยีของเครือข่าย แต่ละแบบมีความเหมาะสมในการใช้งาน แตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องทำการศึกษาลักษณะและคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสียของโทโปโลยีแต่ละแบบ เพื่อนำไปใช้ในการ ออกแบบ พิจารณาเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2. Wireless Network Engineer วิศวกรเครือข่ายไร้สาย คืองานที่จะเน้นเรื่องของระบบ WLAN เป็นหลัก ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ, ติดตั้ง ไปจนถึงดูแลรักษา และมักเป็นผู้ที่มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ดี, จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี และหลายๆ คนก็มี Certificate อย่างเช่น CWNP ด้วย

3. Network Security Engineer วิศวกรความปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย โดยความต้องการของสายงานทางด้านนี้เติบโตอย่างรวดเร็วมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานแน่นทั้งในเรื่องของ Networking และ Information Security รวมถึงมีประสบการณ์มาก่อน เนื้อหางานจะครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน, ออกแบบ, ตั้งค่า, บริหารจัดการ และดูแลรักษาระบบ Network Security ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software อีกทั้งบางคนอาจจะต้องรับบทบาทในการทำ Risk Assessment หรือ Penetration Testing และการตรวจสอบ Log เพื่อค้นหาภัยคุกคามอีกด้วย

4. Network Manager การจัดการระบบเครือข่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีทั้งทักษะทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการคน โดยเนื้อหางานคือการดูภาพรวมของระบบเครือข่าย และดูแลทีมงานด้าน Network ตั้งแต่การจ้าง, การฝึกอบรม ไปจนถึงการจัดแผนการทำงาน รวมถึงการจัดการกับงบประมาณการลงทุนด้านระบบเครือข่ายขององค์กร และมักเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมประสบการณ์หลายปี, มี Certificate และอาจมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมาก่อนบ้าง

5. Network Security Administrator ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเครือข่ายคือ ดูแล บริหาร และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ซึ่งรวมถึง การติดตั้งระบบเครือข่าย การควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การป้องกันการบุกรุกเครือข่าย การตรวจสอบ Log, การทำ Risk Assessment, การแก้ไขปัญหา, การทำ Penetration Testing และตรวจสอบดูแลระบบเครือข่ายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบไว้ให้มากที่สุด

Professional One กำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ทางด้าน IT Network เพื่อเข้าร่วมทีมของเรา หากคุณเป็นผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาอาชีพและต้องการท้าทายตนเอง ส่งเรซูเม่ของคุณมาที่เรา ทางอีเมล Recruitment@professional-one.com หรือ ทาง Line @jobone ได้เลย 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job