คุณวาริน พิริปุญโญ ร่วมบรรยายในโครงการ “กิจกรรมสร้างความตระหนักการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI”

คุณวาริน พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้รับเกียรติร่วมบรรยาย ในโครงการ กิจกรรมสร้างความตระหนักการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ICTE-TPQI  ในหัวข้อ “เรียน IT ไม่มีตกงาน ถ้ามี Cert.”วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ  ลาน Exhibition Hall  ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 

varin02

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ได้บันทึกความร่วมมือเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ICT ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) (TPQI)  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TFIT) จึงได้จัดโครงการสัมมนากิจกรรมสร้างความตระหนักการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางด้านไอซีที ตระหนัก และเข้าใจถึงการมีใบประกาศนียบัตรรับรองให้มีความพร้อม สำหรับเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ รวมไปถึงทำให้ผู้ประกอบการอุตสหกรรมไอซีทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเชื่อมั่นต่อการจ้างงาน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ต่อไปในอนาคต

varin03

จากความร่วมมือในฐานะคณะกรรมการความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ICT  และการดำเนินธุรกิจด้านการบริหารบุคลากรด้านไอที มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปี ทำให้ทราบถึงความสำคัญของมาตรฐานทางด้านวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อตลาดแรงงานไอทีในปัจจุบัน  โดยคุณวาริน พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้มาเปิดเผยถึงข้อมูลด้านตลาดแรงงานไอทีที่น่าสนใจ และแนวโน้มของตลาดแรงงานด้านไอที ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงสุด และน่าจับตามองที่สุดในปัจจุบัน

 

พร้อมกันนั้น ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้วยว่า หากได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก็จะยิ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความก้าวหน้าต่อสายงานด้านไอทีได้อย่างไร  และกระตุ้นเตือนถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงานดังเช่นปรัชญาการทำงาน ที่ว่า “Opportunities Never End for a Professional – โอกาสดีๆ ไม่มีวันหมด สำหรับมืออาชีพที่แท้จริง

varin04

“วันนี้ หากเราต้องการเพิ่มมูลค่าในวิชาชีพของตนเอง  สิ่งที่จะขาดไม่ได้ คือความหิวกระหายที่จะเรียนรู้ และฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา”

 -Steve Jobs-

 บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสสำหรับมืออาชีพ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานในระดับสากล