กว่า 30 ปีที่เราได้รับความไว้วางใจให้บริการด้าน HR Services แก่บริษัทชั้นนำ

โปรเฟสชันแนลวันได้รับความไว้วางใจให้บริการด้านเอาท์ซอร์สงานบุคคลแก่บริษัทชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เราได้รับการยกย่องจากนิตยสารในอุตสาหกรรมการบริหารงานบุคคลให้เป็นหนึ่งใน Top 10 ของผู้ให้บริการด้าน HR ที่ดีที่สุดใน APAC ปี 2021

กว่า 30 ปีที่เราได้รับความไว้วางใจให้บริการด้าน HR Services จาก
บริษัทชั้นนำ

โปรเฟสชันแนลวันได้รับความไว้วางใจให้บริการด้านเอาท์ซอร์สงานบุคคลจากบริษัทชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เราได้รับการยกย่องจากนิตยสารในอุตสาหกรรมการบริหารงานบุคคลให้เป็นหนึ่งใน Top 10 ของผู้ให้บริการด้าน HR ที่ดีที่สุดใน APAC ปี 2021


การคัดสรรและบริหารบุคคลในกลุ่มงาน Tech และ IT คือความเชี่ยวชาญของโปรเฟสชันแนลวัน

โปรเฟสชันแนลวัน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่บริษัทชั้นนำไว้วางใจด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลโดยมุ่งมั่นบริการลูกค้าทั่วประเทศ โดยเราดำเนินธุรกิจ HR Outsourcing มากว่า 30 ปี ด้วยโซลูชันด้านการบริหารบุคคลทั้งแบบ HR Outsourcing และ IT Outsourcing ซึ่งทั้งสองบริการมีความคล้ายคลึงกันคือ การมีบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ แต่ต่างกันในรายละเอียด Workforce Solution ที่มีความยืดหยุ่น ทำให้โปรเฟสชันแนลวันได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Manage HR Magazine ให้เป็นหนึ่งใน Top 10 ของผู้ให้บริการ HR Outsourcing ที่ดีที่สุดใน APAC 2021

โปรเฟสชันแนลวันให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโครงการไอทีมาโดยตลอด จึงทำให้เราเข้าใจความเร่งรีบของโปรเจคที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ IT เฉพาะด้าน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกบุคลากรไอที หรือการนำบุคลากรต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย จึงเป็นบริการที่เราช่วยลูกค้าให้ดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

(สำหรับงานบริการ IT Outsource ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดได้จากบริษัท โปรวันไอที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา)

การคัดสรรและบริหารบุคคลในกลุ่มงาน Tech และ IT คือความเชี่ยวชาญของโปรเฟสชันแนลวัน

ที่ดำเนินธุรกิจ HR Outsourcing มากว่า 30 ปี โซลูชันด้านการบริหารบุคคลทั้งแบบ HR Outsource และ IT Outsource ทั้งสองบริการมีความคล้ายคลึงกันคือมีบุคคลากรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ โซลูชันในการจัดการบุคคลากรที่มีความยืดหยุ่นนี้ทำให้โปรเฟสชันแนลวันได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Manage HR Magazine ให้เป็นหนึ่งใน Top 10 ของผู้ให้บริการ HR Outsource ที่ดีที่สุดใน APAC 2021 (สำหรับงานบริการ IT Outsource ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดได้จากบริษัท โปรวันไอที จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา โปรเฟสชันแนลวันทำงานเกี่ยวข้องกับโครงการไอทีมาโดยตลอด ทำให้เราเข้าใจความเร่งรีบของโปรเจคแต่ขาดบุคคลากรที่มีทักษะ IT เฉพาะด้าน ดังนั้นการนำบุคลากรต่างชาติระดับฝืมือ/ชำนาญการเข้ามาทำงานในประเทศไทยจึงเป็นโซลูชันที่เราช่วยลูกค้าทั้งไทยและบริษัทต่างชาติให้ดำเนินโครงการได้อย่างสำเร็จลุล่วง

บริการของเรา

HR Outsourcing
Service

บริการครบวงจรกระบวนการ
งานบุคคลทั้งการสรรหาคัดเลือก
ทำเงินเดือน ธุรการสวัสดิการ ภายใต้
กรอบกฎหมายแรงงานไทย

Visa &
Work Permit

บริการยื่นขอวีซ่าและขอใบอนุญาต
ทำงานให้พนักงานต่างชาติ ดำเนินงาน
โดยเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ

Secondment Employment

บริการที่ลดตุ้นทุนบริษัท
ในการดำเนินการได้อย่างชัดเจน
เหมาะสำหรับการจ้างพนักงาน
ต่างชาติที่เข้ามาทำงานชั่วคราว
ในประเทศไทย หรือระหว่าง
รอการจัดตั้งบริษัท

International Standards / Recognition

บทความล่าสุด

คลังความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรวันกรุ๊ปร่วมกันปันน้ำใจสู่สังคม ปีนี้เรามอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์ไอที ให้กับคณะครูและน้องๆ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ

โปรวันกรุ๊ปชวนพนักงานทำความดี บริจาคอุปกรณ์การเรีย...

อ่านต่อ

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจเรื่องงานบุคคลด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี