กิจกรรม CSR – ปันความสุขที่โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน(เขาใหญ่)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารและพนักงานโปรวันกรุ๊ปเดินทางไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน(เขาใหญ่) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อแบ่งปันความสุขกับน้องๆผู้พิการทางสายตารวมถึงเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของอาจารย์และผู้ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในโอกาสนี้คุณวาริน พิริปุญโญ ประธานบริหารบริษัทในเครือโปรวัน ได้มอบเงินบริจาคและของใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงเรียนฯ โดยมีคุณรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

csr-proone

โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน(เขาใหญ่) เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งที่ 15 ของประเทศไทย เปิดรับนักเรียนประจำช่วงอายุ 3 – 12 ปี จัดการเรียนการสอน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านการดนตรีและกีฬา เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข