Application Support ซัพพอร์ทอะไรบ้างนะ

ปัจจุบันตำแหน่งงานด้าน IT นั้นเติบโตขึ้นอย่างมากมีสายงานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาจึงมีความจำเป็นต้องหาเจ้าหน้าที่มาดูแล เช่นเดียวกับตำแหน่ง Application Support เพราะเนื่องจากหลายองค์กรได้มีการสร้างหรือนำ Application มาใช้อำนวยความสะดวกอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่งเข้ามาคอยดูแลและซัพพอร์ทให้กับผู้ใช้งาน 

สำหรับตำแหน่ง Application Support นั้นแต่ละบริษัทจะมีหน้าที่ที่คล้าย ๆ กันและก็มีความแตกต่างไปตาม ลักษณะการใช้งานของ Application ของบริษัทนั้น ๆ แต่จะมีพื้นฐานที่เหมือนกันอยู่ดังนี้  

1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงาน Application ต่าง ๆ เช่น Hardware Software ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนด (SLA)
2. ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งาน  ช่วยวิเคราะห์ระบบการทำงานของ Application ที่จะนำเข้ามาใช้ในองค์กร หรือการยกเลิก / ปรับเปลี่ยน ระบบการทำงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามที่ตั้งไว้ ติดตามและจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงาน โดยติดตามการแก้ไขปัญหาจากผู้จัดทำ หรือจากบริษัทเจ้าของ Application Software
4. รับการแจ้งปัญหาการใช้งานของ Application
5. ให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขการใช้งานเบื้องต้นกับผู้ใช้งาน
6. เก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านผู้ใช้งานและผู้จัดทำ

นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นงานตามลักษณะเฉพาะของ Application โดยในส่วนนี้บริษัทจะแนะนำและสอนงานให้ ดังนั้นผู้สนใจจะทำงานหรือผู้ที่จะสมัครตำแหน่ง Application Support นั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะสามารถดูแลหรือเข้าใจ Application ของบริษัทนั้น ๆ ได้หรือไม่เลย ถ้าพร้อมแล้วฝากเรซูเม่เลย https://www.professional-one.com/proone-jobs/