8 สายงาน IT ยอดนิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

สายงาน IT

อุตสาหกรรม IT กำลังเฟื่องฟู องค์กรต่างๆ ต่างมุ่งสู่ Digital Transformation ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรไอทีอย่างมาก

บทความนี้รวบรวม 8 สายงานไอทียอดนิยมที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ คนไอที ที่ต้องการต่อยอดในสายงาน 

 1. สายงาน Management
 • IT Project Manager วางแผน ควบคุม และจัดการโครงการ IT 
 • IT Security Manager ดูแลความปลอดภัยของระบบ IT 
 • IT Director บริหารจัดการแผนก IT ทั้งหมด 
 • IT Auditor ตรวจสอบความปลอดภัยและความเสี่ยงของระบบ IT 
 1. สายงาน Developer
 • Front-end Developer พัฒนาส่วนหน้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
 • Back-end Developer พัฒนาส่วนหลังของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
 • Full-stack Developer พัฒนาได้ทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง 
 • Mobile Developer พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ 
 • Software Developer พัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ 
 • Game Developer พัฒนาเกม 
 • Android Developer พัฒนาแอปพลิเคชันบน Android 
 • iOS Developer พัฒนาแอปพลิเคชันบน iOS 
 • DevOps ผสมผสานการพัฒนา (Dev) และการปฏิบัติการ (Ops) 
 1. สายงาน QA/Tester
 • Quality Assurance Engineer ตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
 • Game Tester ทดสอบเกม 
 1. สายงาน Designer
 • UX Designer ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 
 • UI Designer ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
 • Product Designer ออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล 
 1. สายงาน Analyst
 • Business Analyst วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
 • Software Analyst วิเคราะห์ซอฟต์แวร์ 
 • System Analyst วิเคราะห์ระบบ 
 • Quality Analyst วิเคราะห์คุณภาพ 
 • Security Analyst วิเคราะห์ความปลอดภัย 
 • Test Analyst วิเคราะห์การทดสอบ 
 1. สายงาน Data
 • Data Engineer ออกแบบและสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล 
 • Data Scientist วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความรู้
 • Data Analyst วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
 • Business Intelligence Analyst วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 • Data Architect ออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล 
 • Machine Learning Engineer พัฒนาโมเดล Machine Learning 
 1. สายงาน Infrastructure
 • Network Engineer ออกแบบและดูแลระบบเครือข่าย 
 • System Engineer ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 • Software Engineer พัฒนาซอฟต์แวร์ 
 1. สายงาน Support
 • IT Support ให้ความช่วยเหลือด้าน IT แก่ผู้ใช้ 
 • IT Helpdesk ตอบคำถามและแก้ไขปัญหา IT เบื้องต้น 

จะเห็นได้ว่า 8 สายงาน IT ยอดนิยมที่กล่าวมาข้างต้น เหมาะสำหรับคนไอทีที่ต้องการต่อยอดความรู้ พัฒนาทักษะ และสร้าง อนาคตที่มั่นคงในยุคปัจจุบันที่ AI กำลังจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ หากสนใจสายงานใดเป็นพิเศษ แนะนำศึกษาขอบเขตงาน และคุณสมบัติที่จำเป็นให้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่อาชีพสายงานนั้น 

 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com 
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job