๑๓ เมษายน สวัสดีวันปีใหม่ไทย

เราขอเป็นกำลังใจให้กันและกัน ให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตไปด้วยกัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักสิทธิ์ที่หลายที่ทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรง พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

โดยปีนี้ เราอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อป้องกัน และรวมทั้งควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางรัฐบาลได้ประกาศ งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

แต่หากต้องการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ความปรารถนาดีต่อกัน ควรใช้การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ หรือหากอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันควรใช้วิธี social distancing ห่างกัน 2 เมตร

ด้วยความปรารถนาดีจาก

โปรวันกรุ๊ป