โปรวันนำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2022 ครั้งที่ 2

บริจาคเลือดWebjpg

โปรวันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ทีมพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย
เราให้ความสำคัญกับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือและต่อชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องการรับบริจาค ซึ่งโปรวันจัดกิจกรรมดี ๆ นี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี
#ProOneGiveBloodSaveLife