โปรวันนำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2022 ครั้งที่ 3

CSR102022

โปรวันกรุ๊ปนำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3
โปรวันกรุ๊ปจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยคุณวาริน พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย
โปรวันกรุ๊ปจัดกิจกรรมดี ๆ นี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะเราให้ความสำคัญกับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือและต่อชีวิตของผู้ป่วย 🙏🩸❤️