โปรวันกรุ๊ป ร่วม บริจาคอุปกรณ์กีฬาในโครงการ “ Sports for Fun ปันรักเพื่อน้อง” ณ มูลนิธิ รักษ์ไทย

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  คุณชลดา พิริปุญโญ  รองกรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัท ในเครือโปรวันกรุ๊ป ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา  จากโครงการ “ Sports for Fun ปันรักเพื่อน้อง” ณ มูลนิธิรักษ์ไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ)  ซ.พหลโยธิน 11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ  เพื่อส่งมอบต่อให้แก่เยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน IMG_0284 โปรวันกรุ๊ป ร่วมทำดีเพื่อสังคม จากการจัดกิจกรรมในโครงการ “Sports for Fun ปันรักเพื่อน้อง” โดยได้นำเงินที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการฯ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬา และส่งมอบให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไทยที่สานต่อเจตนารมณ์ขององค์การแคร์นานาชาติประเทศไทยมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 18 ปี ( 15 สิงหาคม 2540 )เพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม IMG_0286 ทั้งนี้อุปกรณ์กีฬาทั้งหมด ทางมูลนิธิรักษ์ไทย จะได้ส่งต่อเจตนารมณ์อันดีของชาวโปรวันกรุ๊ปกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป