“โปรวันกรุ๊ป” ชวนพนักงานบริจาคโลหิต ในสถานการณ์โควิด -19 รวมพลังความดีสู่สังคม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โปรวันกรุ๊ป ได้เชิญชวนพนักงาน ที่มีสุขภาพแข็งแรง เข้าร่วมบริจาคโลหิตและพลาสม่า ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเผชิญวิกฤติขาดเลือด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ผ่านวิกฤติโรคระบาด และยังเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้รับอีกด้วย
.
ทั้งนี้ โปรวันกรุ๊ป ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเรา โดยโปรวันกรุ๊ป จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอต่อไป