โปรวันกรุ๊ปนำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

โปรวันกรุ๊ปจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการส่งต่อความรัก ความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ โดยคุณวาริน พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เพราะเราให้ความสำคัญกับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือและต่อชีวิตของผู้ป่วย ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้