เจาะลึก Front End และ Back End การพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชัน

Front End และ Back End

การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Front End และ Back End เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งาน นักพัฒนา และผู้ประกอบการ Front end และ Back end ล้วนเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบการทำงานเป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างทั้งสองส่วนได้ดังนี้ 

Front End เป็นส่วนที่ผู้ใช้สามารถเห็นและโต้ตอบได้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บ หรือหน้าจอแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้โดยตรง ในส่วนนี้จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ HTML, CSS, และ JavaScript ซึ่งใช้ในการสร้างโครงสร้างของหน้าเว็บ การจัดรูปแบบและสีของหน้าเว็บ และการโต้ตอบที่ผู้ใช้สามารถทำได้บนหน้าเว็บ ถ้าหากสนใจ Front End ต้องรู้อะไรบ้าง 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Front End

 • HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้สร้างโครงสร้างของหน้าเว็บ และกำหนดโครงสร้างของเนื้อหา เช่น การสร้างแท็กและองค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าเว็บ 
 • CSS (Cascading Style Sheets) เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบ และสไตล์ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น การกำหนดสี การจัดหน้า การแสดงผลขององค์ประกอบต่าง ๆ 
 • JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้ในการเพิ่มความพร้อมในการโต้ตอบของหน้าเว็บ หรือแอปพลิเคชัน เช่น การทำงานแบบ Interactive การแก้ไข DOM (Document Object Model) เป็นต้น 
 • Responsive Design การออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันให้สามารถปรับขนาด และปรับการแสดงผลได้ตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ 
 • Testing/Debugging เนื่องจาก Front end จำเป็นต้องทดสอบโค้ดที่เขียน เพื่อหา bug อยู่ตลอดเวลา สามารถช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์   
 • Design Tools โดยความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมออกแบบกราฟิก เช่น Adobe XD, Sketch, หรือ Figma  
 • Version Control เพื่อการจัดการรหัสของโปรเจกต์ Front End อย่างมีระเบียบ 

Back End เป็นส่วนที่ไม่แสดงผลต่อผู้ใช้โดยตรง ซึ่งใช้สำหรับการประมวลผลและการจัดการข้อมูล ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้งานในการประมวลผลข้อมูล โดยส่วนใหญ่ใช้ภาษาโปรแกรมเชิงพื้นฐานเช่น Python, Ruby, Java, PHP, หรือ Node.js

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Black End

 • การทำงานกับฐานข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของ Back End ดังนั้นต้องมีความเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลและการใช้งาน SQL (Structured Query Language) เพื่อจัดการข้อมูล 
 • ความรู้เกี่ยวกับ API ซึ่งต้องสามารถออกแบบและสร้าง APIs ที่สามารถจัดการข้อมูลและรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการการยืนยันตัวตน การเข้ารหัสและการถอดรหัส การจัดการกับการเชื่อมต่อของผู้ใช้ เป็นต้น 
 • การทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ ต้องมีความเข้าใจในการติดตั้งและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache, Nginx, หรือ Microsoft IIS เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้บนเซิร์ฟเวอร์ 
 • ความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการบุกรุกและการรั่วไหลข้อมูล โดยควรมีความเข้าใจในหลักการทำงานของการเข้ารหัส การตรวจจับและป้องกัน SQL Injection, XSS (Cross-Site Scripting) เป็นต้น

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างลงตัวของ Front End และ Back End  

 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com 
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job