สัญญาณ Quiet Quitting ในที่ทำงาน

สัญญาณ-Quiet-Quitting

Quiet Quitting คืออะไร?
Quiet Quitting ไม่ได้หมายความว่าอยู่ ๆ พนักงานก็ลาออกไปเงียบ ๆ แบบไม่มีใครรู้ แต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่ทำงานที่นอกเหนือไปจากงานที่ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบและมากขึ้น พนักงานยังคงทำงานได้เก่งเหมือนเดิม ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จเพื่อหลีกเลี่ยง ภาวะหมดไฟ โดยล่าสุดมีการพูดถึงการทำงานแบบใหม่ ซึ่งเป็นที่พูดถึงในกลุ่มคนทำงานโดยเฉพาะ นั่นก็คือ Quiet Quitting นันเอง หรือการทำงานโดยมีเส้นแบ่งระหว่าง งาน และ ชีวิต อย่างชัดเจน เพื่อลดความเครียดเหมือนกับการลาออกจากการทำงานอย่างทุ่มเท โดยที่ไม่ออกจากงานจริง ๆ นำมาสู่คำที่เรียกว่า การลาออกแบบเงียบ ๆ  

พฤติกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z และ กลุ่ม Millennials ที่เกิดหลังปี 1989 โดยจะเน้นมองหางานที่แฟร์ และ Work Life Balance มากกว่าการเติบโตอย่างโดดเด่นในองค์กรที่ต้องแลกมาด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจเหมือนคนในเจเนอเรชันก่อน ๆ  

ด้วยบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปจากในอดีต การแข่งขันสูง ตำแหน่งงานน้อย แต่ต้องทักษะมากมายในคน ๆ เดียว ทำให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญกับความกดดันจนรู้สึกเบื่อหน่าย หรือรู้สึกถูกเอาเปรียบหากต้องทำงานเพิ่มที่นอกเหนือจากเนื้องานที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น 

Joe Galvin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยของ Vistage Worldwide กล่าวว่า มีสัญญาณ 6 อย่างที่แสดงให้เห็นว่ามี Quiet Quitter อยู่ในบริษัท ได้แก่  

  1. หาวิธีหลุดพ้นกับงานต่าง ๆ ที่ต้องทำต่อเนื่องยาวนาน
  2. ประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานขั้นต่ำ
  3. แยกตัวออกจากสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีม
  4. ถอนตัวจากการสนทนา กิจกรรม หรืองานที่ไม่จำเป็น
  5. เข้าร่วมประชุมแต่ไม่แสดงความคิดเห็นหรือลงมือทำ
  6. เพื่อนร่วมทีมมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันเนื่องจากต้องรับภาระที่หย่อนคล้อย 

ทางออกสำหรับการแก้ปัญหาข้างต้น อาจจะต้องใช้ความร่วมมือระหว่างกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนายจ้างและพนักงานอาจจะต้องหาทางสร้างสมดุลของชีวิตตัวเองให้เจอให้ได้ รู้จักพัก รู้จักวางมือเมื่อเหนื่อยล้า รู้จักปฏิเสธเมื่อไม่สามารถ handle สิ่งที่ทำอยู่ต่อไปได้ ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาทั้งจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า 

ขอบคุณข้อมูลจาก
today.line.me
wsj.com
forbes.com
vistage.com
today.com
hays.com.au