บริษัท Outsource สร้างข้อได้เปรียบให้องค์กรและธุรกิจได้อย่างไร

บริษัท Outsource

การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การทำงาน หรือระบบงานที่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองในทุกความต้องการของในสังคมยุคปัจจุบัน และกำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ระบบการทำงานของ บริษัท Outsourcing  เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของหลากหลายองค์กรมากขึ้น 

บริษัท Outsource คืออะไร? 

บริษัท Outsource คือ ผู้ให้บริการในการจ้างพนักงานชั่วคราวหรือบุคคลภายนอกองค์กร ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยการ Outsource อาจเป็นการทำงานแทนทั้งหมดหรือแค่เพียงบางส่วน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการทำสัญญาจ้างเป็นระยะ รายเดือน รายปี หรือตามที่ตกลงกัน 

ประโยชน์ในการว่าจ้างพนักงานจากบริษัท Outsource กับ Professional One มีดังนี้ 

การจ้างบริษัท Outsource สามารถให้ประโยชน์กับองค์กรและธุรกิจในหลากหลายด้าน ทั้งการเริ่มต้นงานที่รวดเร็ว ลดความซับซ้อน ได้บุคลากรที่เชี่ยวชาญ และอีกมากมาย ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคการทำงานสมัยใหม่ 

 1. ช่วยเหลือองค์กรในกรณีที่มีพนักงานไม่เพียงพอหรือขาดแคลนบุคลากร
  ความท้าทายที่องค์กรส่วนใหญ่มักพบเจอ คือ การขาดแคลนบุคลากรในขณะที่บริษัทมีจำนวนงานที่มากเกินกว่าที่พนักงานประจำที่มีอยู่จะสามารถทำงานให้บรรลุได้ภายในเวลาที่กำหนดได้ การว่าจ้างพนักงานชั่วคราวสามารถอุดช่องโหว่ตรงนี้ได้จนกว่าจะหาคนทำงานประจำได้ 
 1. ประหยัดงบประมาณในการว่าจ้างงาน
  การที่องค์กรว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ จากภายนอกเข้ามาทำงาน จะช่วยให้องค์กรประหยัดงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงานประจำ และค่าสวัสดิการต่าง ๆ อีกด้วย 
 1. ลดภาระงานและความซับซ้อนภายในองค์กร
  องค์กรใหญ่ที่มีบุคลากรจำนวนมากและมีการแบ่งพนักงานหลายฝ่าย แน่นอนว่ามักเกิดความซับซ้อนในการบริหารงาน รวมไปถึงปัญหาด้านการสื่อสาร โดยการว่าจ้างพนักงานชั่วคราว สามารถลดภาระและความซับซ้อนในโครงสร้างองค์กรได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งบริษัท Outsource ที่มีบริการแบบครบวงจรจะมีการทำเงินเดือนให้กับพนักงานเหล่านั้นโดยตรง องค์กรจึงไม่จำเป็นต้องสละเวลาในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว 
 1. ง่ายต่อการเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่
  หนึ่งในปัญหาของการจ้างพนักงานประจำก็คือการรอ เช่น หากต้องการจ้างพนักงานใหม่ก็ต้องรอการอนุมัติงบประมาณ หรือถ้าอยากจ้างเด็กจบใหม่ไฟแรงก็ต้องรอเรียนจบ ทำให้บางครั้งการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือทำโครงงานใหญ่ต้องล่าช้า เพราะพนักงานไม่พอ ซึ่งการว่าจ้าง Outsource ถือเป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรแทบจะทันที ในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าการจ้างพนักงานประจำ 
 1. เข้าถึงทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  หลายครั้งที่ธุรกิจต้องดำเนินการหรือเริ่มทำอะไรในทิศทางใหม่ ๆ  อย่างไรก็ตามองค์กรอาจยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนั้น ๆ มากพอ การว่าจ้างพนักงานจากบริษัท Outsource ที่เป็นบุคคลผู้เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์สำหรับงานเฉพาะทาง ย่อมเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 

สำหรับองค์กรใดที่ต้องหาบุคลากรชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ทาง Professional One พร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กรของคุณ เพราะเราคือ บริษัท Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญ เรามีบริการสรรหาพนักงาน Outsourcing อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสรรหาและคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม การจัดทำเงินเดือนพนักงาน  รวมไปถึงให้คำปรึกษาในด้านการหาคนทำงาน ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ในทุกจุด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)  Line@: @Proonesales หรือคลิกลิงก์