บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource ครบวงจร ตอบโจทย์ธุรกิจครอบคลุมทุกบริการ

บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource

บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource เป็นองค์กรที่จัดหาหรือสรรหาพนักงานชั่วคราว ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ตามความประสงค์ของลูกค้า เพื่อเข้ามาทำงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งทั่วไปแล้วการจัดหาพนักงานชั่วคราวนั้น จะมีการทำสัญญาจ้างเป็นรายเดือน รายปี หรือตามที่สองฝ่ายได้ทำการตกลงกัน 

การแข่งขันทางด้านธุรกิจทำให้องค์กรต้องการความยืดหยุ่น เพื่อหาช่องทางและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจ้างงานจากบริษัท Outsource จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน บริการที่ครบวงจร และครอบคลุมในเรื่องของการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสม มีความรู้ มีทักษะความสามารถ และน่าเชื่อถือ เป็นตัวสนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง 

ตัวอย่างตำแหน่งงาน Outsource 

 • Finance Officer 
 • Sales Support 
 • Marketing Officer 
 • Customer Service Officer 
 • Fullstack Developer 
 • UI / UX Developer 
 • IT Support 
 • System Engineer 

และยังมีตำแหน่งงานอื่น ๆ อีกมากมาย นับว่าให้บริการครอบคลุมหลากหลายสาขาอาชีพ ช่วยให้สรรหาพนักงานที่ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว   

จุดเด่นของการจัดหาพนักงาน Outsource 

 1. ทักษะความสามารถของพนักงานตรงกับความต้องการของบริษัทที่ว่าจ้าง  
 2. ไม่มีความเสี่ยงกับการที่พนักงานลาออกกระทันหัน หรือหาคนแทนไม่ได้  
 3. ช่วยลดขั้นตอนการ Recruit พนักงานเอง เพราะบริษัท Outsource ทำให้ 
 4. Outsource สามารถส่งพนักงานมาทำงานแทนในตำแหน่งที่พนักงานขาดไป 

หากคุณสนใจบริการจัดหาพนักงานชั่วคราว บริษัทโปรเฟสชันแนลวันยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร เราผู้เป็นอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทชั้นนำมานานกว่า 35 ปี และเพิ่มความมั่นใจในบริการ HR Outsource ให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO/IEC 20000, และ ISO/IEC 27001 ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel. 02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales   

 

“สร้างความล้ำหน้าด้วยศิลป์แห่งมนุษย์และศาสตร์แห่งเทคโนโลยี”
“One Step Ahead of Human And Technology Solution” 

ติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคา

 •