ตำแหน่ง Software QA ทำหน้าที่อะไร

Software QA
ทำหน้าที่อะไร

ตำแหน่ง Software QA ทำหน้าที่อะไร

Software QA จะมีหน้าที่ตรวจสอบหรือทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ โดยทดสอบส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. Unit Tests เป็นการทดสอบหน่วยย่อยต่างๆ ของโปรแกรมเพื่อหา Bug หรือ Defect เพื่อตรวจสอบว่าการโค้ดโปรแกรมถูกต้องและสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพหรือไม่ 
  2. Integration Tests เป็นการตรวจสอบว่าโค้ดที่มีการเขียนขึ้นมาใหม่ เมื่อนำไปเชื่อมกับโค้ดส่วนอื่นบนโปรแกรมแล้ว จะสามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่  
  3. Functional Tests เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของฟังก์ชันที่ถูกเขียนขึ้น ซึ่งดูฟีเจอร์หลักว่ามีครบและตรงกับวัตถุประสงค์การพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาหรือไม่ 
  4. User Acceptance Tests เป็นการทดสอบซอฟต์แวร์กับตัว End User เพื่อตรวจว่าฟังก์ชันต่างๆ ถูกพัฒนามาตรงกับที่ผู้ใช้งานต้องการจริงๆ 
  5. Usability Tests/UI Tests Software QA เป็นการตรวจสอบโปรแกรมที่ออกแบบ ว่าตอบสนองความต้องการตัวผู้ใช้ได้ดีแค่ไหน มีการประเมินการโต้ตอบและระยะเวลาที่ใช้ระหว่างตัวผู้ใช้กับซอฟต์แวร ถือว่าเป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนจะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 

จะเห็นได้ว่า Software QA มีขอบเขตหน้าที่ค่อนข้างกว้าง รับผิดชอบทุกส่วนของการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ และดูแลทุกกระบวนการของการตรวจสอบซอฟต์แวร์ตั้งแต่ต้น

 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com 
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job