yBEONE JMS บนเวที งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 Thailand Open Source Festival 2014

คุณสายชล โตเอี่ยม ผู้บริหารบริษัท โปรวัน ไอที จำกัด และผู้พัฒนาระบบ yBEONE Job Management System ได้รับเกียรติในการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนา Application ด้วย Open Source” บนเวทีงาน มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Thailand Open Source Festival 2014) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ต.ค. 57  ณ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

image (3)

เนื่องด้วย สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ร่วมกัน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ SIPA ได้จัดงานสัมมนาโอเพนซอร์สประจำปี 2557 กับงาน “มหกรรมซอร์ฟแวร์โอเพนต์ซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” หรือ Thailand  Open Source Festival 2014  ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม เวลา 9:00-16:30 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีปัญญญาภิวัฒน์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงนวัตกรรม และความก้าวหน้าของการใช้โอเพนซอร์ส ในการพัฒนาระบบต่างๆในประเทศไทยและการก้าวเข้าสู่เวทีระดับสากล

image (4)

ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น งานสัมมนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์  การจัด Workshop  และบูทนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการด้านโอเพนซอร์ส รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ ทางบริษัท โปรวัน ไอที จำกัด ได้รับเกียรติในการบรรยายบนเวทีเสวนา  ในหัวข้อ “การพัฒนา Application ด้วย Open Source” โดยคุณสายชล โตเอี่ยม ผู้บริหารบริษัท โปรวัน ไอที จำกัด และผู้พัฒนาระบบ yBEONE Job Management ด้วยแนวคิดในการสร้างสรรค์พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อัพเดตงานได้ ทุกที่ ทุกเวลา จึงได้แบ่งปันแนวคิดในการพัฒนาให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ด้วยหลักการในการพัฒนาเพื่อตอบสนองการทำงานของผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว โดยการใช้โซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

image (5)

อีกทั้งบริษัท โปรวัน ไอที จำกัด ยังได้ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานการพัฒนาระบบ yBEONE Job Management โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากระบบ yBEONE Job Management ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และองค์ กรต่างๆแล้ว  ยังช่วยจุดประกายสร้างสรรค์ ให้กับน้องๆนิสิตนักศึกษา ที่เข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ โดยคุณสายชล โตเอี่ยม นอกจากจะเป็นนักพัฒนาแล้ว ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่สนใจ ในการต่อยอดความรู้ด้านโอเพนซอร์ส ที่แวะเวียนเข้ามาสอบถามและปรึกษาที่บูทของ บริษัท โปรวัน ไอที จำกัดอย่างต่อเนื่อง

 

นับเป็นอีกก้าวสำคัญ ของ yBEONE Job Management กับเวทีสำคัญระดับประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพของผู้พัฒนาระบบ ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์อย่างยาวนานกว่า 10 ปี ในงานไอที มาเป็นระบบบริหารจัดการงานที่สามารถเป็นผู้ช่วยสำคัญในการอัพเดตงาน ติดตามงาน ครบทุกความต้องการสำหรับการบริหารจัดการงานของคุณ และยืดหยุ่น ตามความต้องการแต่ละองค์กร  พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณ

 

“ไม่พลาดทุกการอัพเดทงาน ด้วยระบบบริหารจัดการ yBEONE JMS”

ทำความรู้จักกับ yBEONE ได้ที่ : www.ybeone.com