EN  |  TH

Tags Archives: เคล็ดลับการทำงาน

0 comment

5 ขั้นตอนในการสร้างทีม ให้มีประสิทธิภาพ

การทำงานของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามความถนัด ความชอบ และความเหมาะสม ทำให้แต่ละคนแม้อยู่ร่วมกันก็ทำงานที่แตกต่างกันอย่างงานอิสระ เช่น งานเขียน งานประดิษฐ์ งานศิลปะ งานออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น หรืองานที่ต้องอยู่กับผู้คนมากหน้าหลายตาที่รวมกันเป็นสังคมหนึ่งในที่ทำงาน เช่น งานออฟฟิศทั่วไป งานวิชาชีพอย่างแพทย์ สถาปนิก วิศวกร งานที่ต้องร่วมกันทำหลายคนอย่างงานก่อสร้าง งานโรงงาน เป็นต้น..

Read More
0 comment

8 สิ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อตัวเอง

ในโลกของการทำงานนั้น นอกจากบุคคลภายนอกที่มีอิทธิพลต่อตัวเราแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อเรามากที่สุด นั่นก็คือความเชื่อมั่น หรือความมั่นใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดและกระทำ ซึ่งหากคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเอง 8 ข้อดังต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน จะกล้าลงมือทำมากขึ้น สาเหตุหนึ่งของการไม่เชื่อมั่นในตัวเอง คือความกังวลใจ คิดว่า จะทำได้ไม่ดีพอ จังหวะเวลายังไม่ดีพอ จึงทำให้ไม่ได้ชีวิตในแบบต้องการ ลองนึกถึงการทำอาหาร ผลลัพธ์ที่ออกมามักจะเป็นอย่างไรถ้าทำอาหารด้วยความไม่มั่นใจ ก็อาจจะออกมาไม่ดีพอ ผลลัพธ์ในชีวิตจริงก็มักจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ทางที่ดีจึงควรพัฒนาตัวเอง..

Read More