EN  |  TH

Tags Archives: สมัครงาน

0 comment

คำถามยอดฮิต ที่เรามักเจอในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

หลายคนมักกังวลใจและเครียดเสมอสำหรับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ  ดังนั้นสิ่งแรกต้องทำนั่นคือการเตรียมพร้อมทั้งข้อมูลและเก็งคำถาม เพื่อได้เตรียมคำตอบไว้ก่อนเหมือนเก็งข้อสอบ ใครที่มีปัญหาภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องก็จะได้เบาใจและไม่เกร็งเวลาสัมภาษณ์งานด้วย 1.คำถามยอดฮิตที่เรามักเจอในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ มักแบ่งออกเป็นหมวดหมู่คำถามดังนี้คำถามคุณสมบัติ คือคำถามเกี่ยวกับตัวเรา ซึ่งต้องเจอแน่นอน โดยมักถามว่า Interviewer: Tell me about yourself. Interviewee: I love challenging and willing..

Read More
0 comment

อะไรที่ควรรู้ เมื่อต้องสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

การสัมภาษณ์งานถือเป็นด่านแรกในการพิจารณาบุคคลเข้าทำงานในองค์กร ลักษณะการสัมภาษณ์จะมีด้วยกันหลายรูปแบบ โดยผู้ที่มาสัมภาษณ์นั้นจะเป็นฝ่ายบุคคลและหัวหน้างานในบริษัทนั้น ๆ  ผู้สัมภาษณ์จะพิจารณาคำตอบจากผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการทำงานในองค์กรตัวเองหรือไม่ โดยเฉพาะองค์กรที่ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามจะเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท มีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบระดับภาษาของผู้สมัคร ผู้ที่สามารถพูดได้ดี เข้าใจในคำถามก็จะมีโอกาสในการอัพเงินเดือน ให้ตัวเองได้อีกด้วย ซึ่งก่อนไปสัมภาษณ์ ผู้สมัครควรศึกษาข้อควรรู้เหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม รูปแบบการสัมภาษณ์งาน ซึ่งผู้สมัครจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นอย่างดี  เนื่องจากรูปแบบการสัมภาษณ์ในปัจจุบันจะมีหลายลักษณะ เช่น สัมภาษณ์ตัวต่อตัว สัมภาษณ์หมู่และลักษณะคำถามจะเป็นแนวคำถามที่ทดสอบไหวพริบของผู้สมัคร หากตอบถูกโดนใจผู้สัมภาษณ์ก็อาจจะได้งานพร้อมกับการอัพเงินเดือน เลยก็ได้..

Read More