พัฒนาตัวเอง Archives - Professional One
 EN  |  TH

Tags Archives: พัฒนาตัวเอง

0 comment

ปรับมุมมองการทำงานอย่างไรให้เกิด ความก้าวหน้า...อย่างมีสเต็ป 2

ความก้าวหน้า ในสังคมการทำงานนอกจากความรู้ความสามารถและประสบกาณ์การทำงานแล้ว การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรรวมถึงการวางตัวและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ ความก้าวหน้า ในการทำงาน และไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหรือพนักงานใหม่ก็ควรจะมีทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับการทำงาน  และการรู้จักการวางตัวในสังคมการทำงานดังนี้ ควรรู้จักที่จะเคารพผู้อื่น การให้ความเคารพส่วนใหญ่จะคิดว่าต้องเฉพาะผู้ที่มีอาวุโสกว่าเราเท่านั้นที่เราควรเคารพและให้เกียรติ แต่ในความเป็นจริงโดยเฉพาะในด้านการทำงานให้เกิด ความก้าวหน้า เราควรเคารพทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเรา คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขาเหล่านี้ด้วยความสุภาพ แม้เราอาจไม่เห็นด้วยกับเขาในบางเรื่อง แต่ก็ควรโต้แย้งด้วยความสุภาพและให้เกียรติเสมอ และในการมอบหมายงานต่างๆก็ควรที่จะเชื่อในการทำงานของพวกเขา เพราะการเชื่อใจไว้วางในก็ถือว่าเป็นการเคารพซึ่งกันและกันด้วย  ..

Read More
0 comment

สิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำก่อนนอน

มีคนหลายคนที่ทำอะไรก็ดูจะประสบความสำเร็จไปหมดทุกอย่าง คุณรู้ไหมว่าคนพวกนี้เขาพัฒนาตัวเอง แบบไหนกันก่อนนอน ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นเคล็ดลับที่อยู่ในกิจกรรมก่อนนอนของพวกเขา ดังต่อไปนี้            1. อ่านหนังสือก่อนนอน ก่อนนอนของคนประสบความสำเร็จ จะอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร พ็อกเก็ตบุ๊ค หรือสื่อในอินเทอร์เน็ต ทำให้เมื่อตื่นขึ้นมา พร้อมกับข่าวสารที่ได้อ่านไปตอนกลางคืน สามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้พัฒนาตัวเองในชีวิตประจำวันได้  ..

Read More
0 comment

10 วิธี ที่จะพัฒนาการทำงานของคุณให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้

พฤติกรรมในการทำงานของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนก็ทำงานด้วยความสนุกและความสุขสามารถที่จะพัฒนาการทำงานและพัฒนาตัวเองไปพร้อม ๆ กัน แต่ในบางคนก็ทำงานแบบขอไปที ทำงานแบบเหนื่อยหน่าย และไม่สามารถที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับชีวิตการทำงานของตนเองได้ ซึงสิ่งเหล่านี้คือการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลนั้น ๆ ถ้าผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการทำงานของตนเองสามารถที่จะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็แสดงว่าพร้อมต่อการเข้าสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอน สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลไปในชีวิตของคนทำงาน ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้น จะสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทหรือองค์กร หน้าที่การงาน และเพื่อนร่วมงานได้มาน้อยแค่ไนแต่อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะต้องมีการพัฒนาการทำงานที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวเองที่จะทำให้การทำงานมีคุณค่าต่อชีวิตมากขึ้น จนสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข ซึ่ง..

Read More
0 comment

5 วิธี พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณที่ทำงาน

การศึกษาวิธีการในการสื่อสารกับผู้อื่น ๆ ในที่ทำงาน ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ในผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ยังคงต้องอยู่กับเพื่อนร่วมงาน ในบางออฟฟิศก็มีเพียงไม่กี่คนแต่บางที่ก็มีมากมาย จึงต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถให้ทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานดียิ่งขึ้น เพราะการทำงานที่ต้องมีเพื่อนร่วมงานที่จะสามารถทำให้เกิดความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน จึงจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีต่อกัน ไม่เช่นนั้นก็อาจจะ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ที่จะกลายมาเป็นปัญหาต่อกัน และอาจจะลุกลามไปสู่การทำงานที่เสียหายไปด้วยนั่นเอง   มนุษย์เงินเดือนที่ยังคงต้องทำงานในบริษัทหรือองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกันของคนในหลาย ๆ ฝ่าย จำเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง..

Read More
0 comment

5 วิธี สร้างบรรยากาศทำงานที่สร้างสรรค์ในที่ทำงาน

การรักษาบรรยากาศในการทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะการทำงานในแต่ละวันก็จะต้องมีช่วงเวลาที่เครียด และผ่อนคลายสลับกันไป แต่ในบางบริษัทหรือว่าองค์กรก็อาจจะไม่มีความผ่อนคลายแม้แต่ชั่วโมงเดียว ทำให้อาจจะเกิดเป็นปัญหาที่กระทบกระทั่งกันเองของคนในที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย จึงต้องมีวิธีการเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี ไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครแค่คนใดคนหนึ่ง แต่ควรที่จะเป็นการลงความเห็นชอบร่วมกัน ว่าจะพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาทักษะการสื่อสารของทุกคนในสถานที่ทำงาน และเปลี่ยนให้ที่ทำงานของตนเองเป็นสถานที่ที่น่าเข้าทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งตัวผู้นำองค์กรหรือหัวหน้างาน ควรที่จะเป็นแกนนำในการทำให้เหตุการณ์ในการตกลงกันเกิดขึ้นเพื่อให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปตามที่พนักงานต้องการและสามารถจะจูงใจให้เข้ามาทำงานกันทุกวัน บรรยากาศที่ดีในการทำงานที่จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะประกอบกันขึ้นมาจากหลาย ๆ ปัจจัย ที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานทักษะการสื่อสารของผู้ร่วมงาน เป็นต้นการสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี ก็สามารถที่จะสร้างได้อย่างง่ายดาย ด้วยการช่วยกันพัฒนาตัวเองและทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง..

Read More
0 comment

5 วิธี การเขียนอีเมล์ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกวันนี้อีเมล์ถือเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับการทำงาน เรียกได้ว่าทุกคนที่ทำงานต้องมีอีเมล์ไว้สำหรับการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากเป็นวิธีการสื่อสารที่ง่าย เร็ว สะดวก ประหยัด และมีหลักฐานอ้างอิงได้ เคล็ดลับทำงานที่ดีและสำคัญ คือ การเขียนอีเมล์ทำงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนควรเรียนรู้และทำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองในการทำงานอยู่เสมอ เราต้องเขียนอีเมล์ทำงานกันทุกวันวันละหลายฉบับ เราทราบกันหรือเปล่าว่าที่เราเขียนอีเมล์ทำงานอยู่นั้น ถูกต้องเหมาะสม มีอะไรที่เรายังสามารถพัฒนาตัวเองทำให้เขียนอีเมล์ได้ดีขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึง 5 กลเม็ดเคล็ดลับทำงาน ในการเขียนอีเมล์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกัน    ..

Read More
0 comment

คุณมีทักษะความเป็นผู้นำมากน้อยเท่าไร

สภาวะความเป็นผู้นำ ไม่มีใครที่จะสามารถบอกได้ว่าตนเองนั้นมีมากน้อยแค่ไหน แต่สถานการณ์หรือเหตุการณ์เท่านั้น ที่จะสามารถบอกได้ทันทีว่าคน ๆ นั้น มีภาวะความเป็นผู้นำได้หรือไม่ ซึ่งภาวะความเป็นผู้นำก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลา พร้อมกับทักษะความเป็นผู้นำ ที่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัวเองด้วยว่าจะสามารถที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้หรือไม่ และบุคคลที่อยู่ในฐานะ ตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงบางคน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถที่จะเป็นผู้นำที่แท้แท้จริงได้ เพราะสภาวะการเป็นผู้นำที่ดีเกิดจากความคิด บุคลิก และการปฏิบัติตัวที่จะสามารถบ่งบอกได้อย่างดีที่สุด ซึ่งผู้ที่ต้องการจะรู้ว่าตนเองนั้นมีความเป็นผู้นำมากขนาดไหน ก็สามารถที่จะดูคุณสมบัติหรือทักษะความเป็นผู้นำที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อที่จะได้รู้ว่าตนเองนั้นอยู่ในสถานะใดและมีทักษะความเป็นผู้นำในด้านใด..

Read More
0 comment

7C สำหรับทักษะการสื่อสารในองค์กร

การติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะกระบวนการที่สำคัญของ การเป็นพนักงานบริษัทที่ต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงควรที่จะมีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถใช้ทักษะการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมภายในบริษัท ที่ต้องมีการถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งและต่อไปยังคนอื่น ๆ ภายในบริษัท ซึ่งจะช่วยให้เกิดเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ทั้ง 2 ฝ่าย หรือหลายฝ่าย และช่วยให้เกิดเป็นการพัฒนาตัวเองของบรรดาพนักงานบริษัทและการทำงานในบริษัทได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้เกิดเป็นทักษะการสื่อสารที่มีไว้เพื่อติดต่อกันในบริษัทหรือองค์กรก็คือ การทำให้เกิดเป็นความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างทัศนคติของพนักงานบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้เกิดเป็นความพยายามที่จะสร้างเป้าหมายที่สามารถจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการพัฒนาตัวเองของพนักงานบริษัท ในด้านทักษะการสื่อสารโดยยึดหลัก 7C ที่ถือว่าเป็นการสื่อสารภายในองค์กรที่ถูกต้องและได้รับความนิยมจนแพร่หลายมากที่สุด..

Read More
0 comment

5 วิธี สร้างบรรยากาศทำงานที่สร้างสรรค์ในที่ทำงาน

การรักษาบรรยากาศในการทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะการทำงานในแต่ละวันก็จะต้องมีช่วงเวลาที่เครียด และผ่อนคลายสลับกันไป แต่ในบางบริษัทหรือว่าองค์กรก็อาจจะไม่มีความผ่อนคลายแม้แต่ชั่วโมงเดียว ทำให้อาจจะเกิดเป็นปัญหาที่กระทบกระทั่งกันเองของคนในที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย จึงต้องมีวิธีการเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี ไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครแค่คนใดคนหนึ่ง แต่ควรที่จะเป็นการลงความเห็นชอบร่วมกัน ว่าจะพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาทักษะการสื่อสารของทุกคนในสถานที่ทำงาน และเปลี่ยนให้ที่ทำงานของตนเองเป็นสถานที่ที่น่าเข้าทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งตัวผู้นำองค์กรหรือหัวหน้างาน ควรที่จะเป็นแกนนำในการทำให้เหตุการณ์ในการตกลงกันเกิดขึ้นเพื่อให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปตามที่พนักงานต้องการและสามารถจะจูงใจให้เข้ามาทำงานกันทุกวัน บรรยากาศที่ดีในการทำงานที่จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะประกอบกันขึ้นมาจากหลาย ๆ ปัจจัย ที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานทักษะการสื่อสารของผู้ร่วมงาน เป็นต้นการสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี ก็สามารถที่จะสร้างได้อย่างง่ายดาย ด้วยการช่วยกันพัฒนาตัวเองและทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง..

Read More
0 comment

เทคนิค Elevator Pitch พูดให้ได้…

ทักษะการนำเสนอด้วยการใช้เทคนิคการพูดเพื่อพัฒนาตัวเองนับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิค Elevator Pitch ที่จะสามารถดึงดูดใจคนด้วยการนำเสนอเพียงสั้น อาจจะเปลี่ยนชีวิตของผู้พูดให้ประสบความสำเร็จได้ โดยเทคนิค Elevator Pitch มีเคล็ดลับและวิธีการดังต่อไปนี้ 1.พูดให้เหมือนกับสนทนาทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการนำเสนอด้วยการใช้เทคนิคการพูดเพื่อพัฒนาตัวเอง ควรพูดให้เหมือนกับการสนทนาทั่วไป โดยเน้นการใช้น้ำเสียงเรียบเรื่อยและมีการให้น้ำหนักในบางช่วงบางตอน อาจเพิ่มท่าทางประกอบการพูดเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของตนเองก็ได้ แต่ทั้งนี้ผู้พูดควรหลีกเลี่ยงการพูดแบบตะโกนหรือกดดัน เนื่องจากผู้ฟัง อาจอึดอัดได้นั่นเอง 2.พูดถึงพื้นฐานของตนเองเล็กน้อย การพูดถึงพื้นฐานของตนเองหรือสิ่งที่เป็นข้อมูลเบื้องต้น..

Read More
Tags
CSR ITSS Positive Attitude resume resume สําหรับนักศึกษาจบใหม่ walk-in การทำงาน การปรับตัว การพัฒนาตัวเอง ข้อห้าม ทักษะการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำ ทัศนคติในแง่บวก ทำงานวันแรก ทำงานให้ประสบความสำเร็จ ทำงานไอที นักศึกษาจบใหม่ บริหารเวลา ประสบการณ์ทำงาน ประสบความสำเร็จ พนักงานใหม่ พัฒนาการทำงาน พัฒนาตัวเอง มนุษย์เงินเดือน ลาออก ลาออกจากงาน วางแผนอาชีพ สมัครงาน สมัครงาน IT สมัครงานไอที สัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์งานไอที หางาน หางานไอที ออกจากงาน เคล็ดการทำงาน เคล็ดลับการทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนงานใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน เรซูเม่ เริ่มต้นทำงาน แนะนำตัวสัมภาษณ์งาน โซเชียลในที่ทำงาน