EN  |  TH

Tags Archives: ทักษะการสื่อสาร

0 comment

5 ตัวอย่าง การสร้างทักษะการสื่อสารแบบ small…

การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี คือ สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนไม่ควรมองข้าม เพราะการมีทักษะการสื่อสารที่ดีของพนักงานออฟฟิศจะทำให้การทำงานราบรื่นไปได้มากกว่าเดิม สำหรับเคล็ดลับในการสร้าง small talk หรือการชวนคุยเล็ก ๆ น้อย ๆ กับเพื่อนมีร่วมงานเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารมีตัวอย่างที่น่าสนใจและน่าทำตามดังต่อไปนี้ 1.ชวนคุยเรื่องงานอดิเรก การพูดคุยเรื่องงานอดิเรกจะทำให้การสนทนาสานต่อได้ง่ายกว่าเดิม ส่วนใหญ่แล้วพนักงานออฟฟิศแต่ละคนมักจะมีงานอดิเรก หากงานอดิเรกในการออกกำลังกายของเหล่ามนุษย์เงินเดือนเหมือนกัน การชวนคุยในหัวข้อต่อไปก็จะง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์เงินเดือนอาจจะถามว่าเพื่อนร่วมงานชอบเล่นกีฬาใด หากกีฬาที่ชอบเหมือนกัน..

Read More
0 comment

7C สำหรับทักษะการสื่อสารในองค์กร

การติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะกระบวนการที่สำคัญของ การเป็นพนักงานบริษัทที่ต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงควรที่จะมีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถใช้ทักษะการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมภายในบริษัท ที่ต้องมีการถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งและต่อไปยังคนอื่น ๆ ภายในบริษัท ซึ่งจะช่วยให้เกิดเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ทั้ง 2 ฝ่าย หรือหลายฝ่าย และช่วยให้เกิดเป็นการพัฒนาตัวเองของบรรดาพนักงานบริษัทและการทำงานในบริษัทได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้เกิดเป็นทักษะการสื่อสารที่มีไว้เพื่อติดต่อกันในบริษัทหรือองค์กรก็คือ การทำให้เกิดเป็นความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างทัศนคติของพนักงานบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้เกิดเป็นความพยายามที่จะสร้างเป้าหมายที่สามารถจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการพัฒนาตัวเองของพนักงานบริษัท ในด้านทักษะการสื่อสารโดยยึดหลัก 7C ที่ถือว่าเป็นการสื่อสารภายในองค์กรที่ถูกต้องและได้รับความนิยมจนแพร่หลายมากที่สุด..

Read More