EN  |  TH

Tags Archives: ทักษะการสื่อสาร

0 comment

5 วิธี พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณที่ทำงาน

การศึกษาวิธีการในการสื่อสารกับผู้อื่น ๆ ในที่ทำงาน ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ในผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ยังคงต้องอยู่กับเพื่อนร่วมงาน ในบางออฟฟิศก็มีเพียงไม่กี่คนแต่บางที่ก็มีมากมาย จึงต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถให้ทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานดียิ่งขึ้น เพราะการทำงานที่ต้องมีเพื่อนร่วมงานที่จะสามารถทำให้เกิดความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน จึงจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีต่อกัน ไม่เช่นนั้นก็อาจจะ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ที่จะกลายมาเป็นปัญหาต่อกัน และอาจจะลุกลามไปสู่การทำงานที่เสียหายไปด้วยนั่นเอง   มนุษย์เงินเดือนที่ยังคงต้องทำงานในบริษัทหรือองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกันของคนในหลาย ๆ ฝ่าย จำเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง..

Read More
0 comment

5 วิธี สร้างบรรยากาศทำงานที่สร้างสรรค์ในที่ทำงาน

การรักษาบรรยากาศในการทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะการทำงานในแต่ละวันก็จะต้องมีช่วงเวลาที่เครียด และผ่อนคลายสลับกันไป แต่ในบางบริษัทหรือว่าองค์กรก็อาจจะไม่มีความผ่อนคลายแม้แต่ชั่วโมงเดียว ทำให้อาจจะเกิดเป็นปัญหาที่กระทบกระทั่งกันเองของคนในที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย จึงต้องมีวิธีการเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี ไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครแค่คนใดคนหนึ่ง แต่ควรที่จะเป็นการลงความเห็นชอบร่วมกัน ว่าจะพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาทักษะการสื่อสารของทุกคนในสถานที่ทำงาน และเปลี่ยนให้ที่ทำงานของตนเองเป็นสถานที่ที่น่าเข้าทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งตัวผู้นำองค์กรหรือหัวหน้างาน ควรที่จะเป็นแกนนำในการทำให้เหตุการณ์ในการตกลงกันเกิดขึ้นเพื่อให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปตามที่พนักงานต้องการและสามารถจะจูงใจให้เข้ามาทำงานกันทุกวัน บรรยากาศที่ดีในการทำงานที่จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะประกอบกันขึ้นมาจากหลาย ๆ ปัจจัย ที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานทักษะการสื่อสารของผู้ร่วมงาน เป็นต้นการสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี ก็สามารถที่จะสร้างได้อย่างง่ายดาย ด้วยการช่วยกันพัฒนาตัวเองและทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง..

Read More
0 comment

5 ตัวอย่าง การสร้างทักษะการสื่อสารแบบ small…

การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี คือ สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนไม่ควรมองข้าม เพราะการมีทักษะการสื่อสารที่ดีของพนักงานออฟฟิศจะทำให้การทำงานราบรื่นไปได้มากกว่าเดิม สำหรับเคล็ดลับในการสร้าง small talk หรือการชวนคุยเล็ก ๆ น้อย ๆ กับเพื่อนมีร่วมงานเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารมีตัวอย่างที่น่าสนใจและน่าทำตามดังต่อไปนี้ 1.ชวนคุยเรื่องงานอดิเรก การพูดคุยเรื่องงานอดิเรกจะทำให้การสนทนาสานต่อได้ง่ายกว่าเดิม ส่วนใหญ่แล้วพนักงานออฟฟิศแต่ละคนมักจะมีงานอดิเรก หากงานอดิเรกในการออกกำลังกายของเหล่ามนุษย์เงินเดือนเหมือนกัน การชวนคุยในหัวข้อต่อไปก็จะง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์เงินเดือนอาจจะถามว่าเพื่อนร่วมงานชอบเล่นกีฬาใด หากกีฬาที่ชอบเหมือนกัน..

Read More
0 comment

7C สำหรับทักษะการสื่อสารในองค์กร

การติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะกระบวนการที่สำคัญของ การเป็นพนักงานบริษัทที่ต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงควรที่จะมีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถใช้ทักษะการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมภายในบริษัท ที่ต้องมีการถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งและต่อไปยังคนอื่น ๆ ภายในบริษัท ซึ่งจะช่วยให้เกิดเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ทั้ง 2 ฝ่าย หรือหลายฝ่าย และช่วยให้เกิดเป็นการพัฒนาตัวเองของบรรดาพนักงานบริษัทและการทำงานในบริษัทได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้เกิดเป็นทักษะการสื่อสารที่มีไว้เพื่อติดต่อกันในบริษัทหรือองค์กรก็คือ การทำให้เกิดเป็นความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างทัศนคติของพนักงานบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้เกิดเป็นความพยายามที่จะสร้างเป้าหมายที่สามารถจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการพัฒนาตัวเองของพนักงานบริษัท ในด้านทักษะการสื่อสารโดยยึดหลัก 7C ที่ถือว่าเป็นการสื่อสารภายในองค์กรที่ถูกต้องและได้รับความนิยมจนแพร่หลายมากที่สุด..

Read More
0 comment

5 วิธี สร้างบรรยากาศทำงานที่สร้างสรรค์ในที่ทำงาน

การรักษาบรรยากาศในการทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะการทำงานในแต่ละวันก็จะต้องมีช่วงเวลาที่เครียด และผ่อนคลายสลับกันไป แต่ในบางบริษัทหรือว่าองค์กรก็อาจจะไม่มีความผ่อนคลายแม้แต่ชั่วโมงเดียว ทำให้อาจจะเกิดเป็นปัญหาที่กระทบกระทั่งกันเองของคนในที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย จึงต้องมีวิธีการเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี ไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครแค่คนใดคนหนึ่ง แต่ควรที่จะเป็นการลงความเห็นชอบร่วมกัน ว่าจะพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาทักษะการสื่อสารของทุกคนในสถานที่ทำงาน และเปลี่ยนให้ที่ทำงานของตนเองเป็นสถานที่ที่น่าเข้าทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งตัวผู้นำองค์กรหรือหัวหน้างาน ควรที่จะเป็นแกนนำในการทำให้เหตุการณ์ในการตกลงกันเกิดขึ้นเพื่อให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปตามที่พนักงานต้องการและสามารถจะจูงใจให้เข้ามาทำงานกันทุกวัน บรรยากาศที่ดีในการทำงานที่จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะประกอบกันขึ้นมาจากหลาย ๆ ปัจจัย ที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานทักษะการสื่อสารของผู้ร่วมงาน เป็นต้นการสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี ก็สามารถที่จะสร้างได้อย่างง่ายดาย ด้วยการช่วยกันพัฒนาตัวเองและทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง..

Read More
0 comment

7 เทคนิคทำงาน ช่วยเพิ่มความมั่นใจในที่ทำงาน

ทุกคนคงอยากไปทำงานทุกวันอย่างมีความสุข ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราต้องมีความมั่นใจในการทำงาน เราสามารถสร้างความมั่นใจในการทำงานได้จากการมีเทคนิคทำงานที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดีและรู้จักพัฒนาตัวเองในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ 1.  วางแผนการทำงาน ถือเป็นหนึ่งเทคนิคทำงานที่สำคัญมาก การวางแผนที่ดีก็เหมือนเป็นแผนที่ในการทำงานให้เราเดินไปตามแผนนั้นได้อย่างเหมาะสม และต้องฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่ดี ในการสื่อสารแผนการทำงานของเราให้กับผู้ร่วมงานทราบด้วย 2.  หาที่ปรึกษาที่ดี ทักษะการสื่อสารที่ดีจะทำให้เรามีหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ดี คนเหล่านี้จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเราในการพัฒนาตัวเองให้เกิดความมั่นใจขึ้นได้ เพราะไม่มีใครเก่งหรือรู้ไปทุกเรื่องแน่นอน เราอาจได้แลกเปลี่ยนเทคนิคทำงานที่แปลกใหม่กับคนเหล่านี้ก็ได้..

Read More
Tags
CSR ITSS Microsoft Positive Attitude resume สําหรับนักศึกษาจบใหม่ Surface walk-in การทำงาน การปรับตัว การพัฒนาตัวเอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำ ทำงานวันแรก ทำงานให้ประสบความสำเร็จ ทำงานไอที นักศึกษาจบใหม่ บริหารเวลา ประสบการณ์ทำงาน ประสบความสำเร็จ พนักงานใหม่ พัฒนาการทำงาน พัฒนาตัวเอง มนุษย์เงินเดือน ลาออก ลาออกจากงาน วางแผนอาชีพ สมัครงาน สมัครงาน IT สมัครงานไอที สัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์งานไอที หางาน หางานไอที ออกจากงาน เคล็ดการทำงาน เคล็ดลับการทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนงานใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน เรซูเม่ เริ่มต้นทำงาน แท็บเล็ต แนะนำตัวสัมภาษณ์งาน โซเชียลในที่ทำงาน