Software Tester ต้องหมั่นฝึกฝนทักษะอะไรบ้าง

Software Tester ต้องหมั่นฝึกฝนทักษะอะไรบ้าง

1. ฝึกพื้นฐาน Test ระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สม่ำเสมอ
2. Static Technique เทคนิคและทักษะการตรวจสอบและอ่านสถิติอย่างแม่นยำ
3. Test Design Techniques เทคนิคออกแบบการเทสต์ต่างๆ
4. Test Management การจัดการระบบต่าง ๆ
5. ศึกษาระบบเครื่องมือที่ต้องใช้ในการ Test
6. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม ปลั๊กอินต่าง ๆ

Soft Skills สำหรับ Software Tester
1. ทักษะการแก้ไขปัญหา
2. ทักษะการรายงานผลและสื่อสาร
3. ทักษะการจัดการงานแบบโปรเจคงาน SOFTWARE TESTER คืออะไร
ตำแหน่ง SOFTWARE TESTER มีหน้าที่อะไรบ้าง?

 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job