เชี่ยวชาญการบริหารจัดการด้าน HR เพื่อตอบสนองความท้าทายที่แตกต่างของลูกค้ามานานกว่า 30 ปี

เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าแต่ละรายเผชิญความท้าทายด้าน HR ที่แตกต่างกัน ความเชี่ยวชาญในฟังก์ชันงาน HR มานานกว่า 30 ปี ทำให้เราสามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างตรงใจ.

ทำไมต้องเลือกโปรเฟสชันแนลวัน?

  • ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี
  • มีลูกค้าต่อสัญญาบริการกับเราอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี
  • กว่า 90% ของฐานข้อมูลผู้สมัครของเราเป็นทักษะด้าน Tech และ IT
  • เชี่ยวชาญในการ migrate ชาวต่างชาติเข้ามาทำโครงการด้าน IT กว่า 100 คนภายใน 2 ปี
  • ได้รับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001 อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 5 ปี
  • ได้รับรองมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

บริการของเรา

HR Outsourcing
Service

บริการครบวงจรกระบวนการ
งานบุคคลทั้งการสรรหาคัดเลือก
ทำเงินเดือน ธุรการสวัสดิการ ภายใต้
กรอบกฎหมายแรงงานไทย

EOR

ชาวต่างชาติที่ประสงค์
จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยSecondment Employment

บริการที่ลดตุ้นทุนบริษัท
ในการดำเนินการได้อย่างชัดเจน
เหมาะสำหรับการจ้างพนักงาน
ต่างชาติที่เข้ามาทำงานชั่วคราว
ในประเทศไทย หรือระหว่าง
รอการจัดตั้งบริษัท

International Standards / Recognition

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจเรื่องงานบุคคลด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี