Rocket สู่อาชีพในฝันที่ราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการ “Rocket to the Moon พุ่งไปให้ถึงฝัน” ของโปรวันกรุ๊ป นำโดยพี่บอล ธนกฤต ผู้กูรูด้านไอที พร้อมพี่นิค พิลาศลักษณ์  และพี่ผึ้ง กัลยณัฎฐ์ ที่ปรึกษาด้านอาชีพ ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เพื่อแนะนำนักศึกษาปี 3-4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ถึงวิธีการสร้างฝันให้เป็นจริง แชร์ประสบการณ์ความสำเร็จและกำแพงที่ต้องก้าวข้าม ทักษะของชาวไอทีที่ต้องมีเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย  สิ่งที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนแต่ต้องมีคืออะไร? งานนี้พี่ๆมาแชร์กันเต็มที่เพราะต้องการให้น้องพุ่งไปสู่ฝันได้เร็วขึ้น

โปรวันกรุ๊ปหวังว่าหลังการพูดคุยน้องๆสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สหกิจศึกษาและสู่โลกทำงานจริง โชคดีค่ะ

rc1rc3rc2