Pro One Group มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่พนักงาน IT Outsource เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

          โปรวันกรุ๊ป ปฏิบัติตามมาตรฐานในการป้องกัน และรับมือกับสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โปรวันกรุ๊ป มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัทฯ ได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่พนักงาน IT Outsource ที่ปฏิบัติงานตาม Site ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

           อนึ่งทางโปรวันได้กำหนด มาตรการในการป้องกัน แนวทางในการดูแลตนเอง ให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้คลายกังวล และหวังว่าพนักงานทุกคนจะมีสุขภาพที่ดี และผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน